user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-c8329e7e5e9415d0255ccc0ae34e65f8\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-c8329e7e5e9415d0255ccc0ae34e65f8\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-c8329e7e5e9415d0255ccc0ae34e65f8\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=ds-tin-tuc/388\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1531957863, expire = 1531979463, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-c8329e7e5e9415d0255ccc0ae34e65f8' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Sáng 10/7/2018, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối

Ngày 07/6/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông, Học viện Chính trị Khu vực III phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 7, hệ không tập trung, khóa học 2016 - 2018 tại tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các ...

Ngày 24/5/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng truyền thông bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018. Tham gia Hội nghị, có 150 học viên là cán bộ BHXH các huyện, thị xã, nhân viên các đại lý thu BHXH, BHYT ...

Chiều ngày 22/5/2017, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2017 - 2018, Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa (2015 - 2018).

Nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương Đắk Nông; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang tích cực thi đua lao động sản ...

Các bài đã đăng
  • 1