user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-9d8e07de6404eaafa5c3a07a0d3ed8b2\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-9d8e07de6404eaafa5c3a07a0d3ed8b2\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-9d8e07de6404eaafa5c3a07a0d3ed8b2\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=ds-tin-tuc/390\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579896600, expire = 1579918200, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-9d8e07de6404eaafa5c3a07a0d3ed8b2' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức trong banner CCHC

Với chủ đề của phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính “Đơn giản hơn - Đúng hẹn hơn - Thân thiện hơn”, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, đẩy mạnh ...

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, ...

Sáng ngày 13/9/2016, Tổ giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Lê Văn Phòng, UVBTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối làm Tổ trưởng đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính đối với Chi bộ Ban Dân vận ...

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông được thành lập theo Quyết định số 42-QĐ/TU, ngày 16/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông; chức năng nhiệm vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được thể hiện tại Quy định số 293-QĐ/TW, ngày 23 tháng 03 năm 2010

Sở Công Thương được hợp nhất từ Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch theo Quyết định số 429/QĐ-UBND, ngày 27/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công

Thời gian qua, Đảng ủy Khối thực hiện đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó, đổi mới cải cách hành chính được thực hiện triệt để và đã đạt được những kết quả đáng kể. Một trong những đóng góp không nhỏ cho thành công đó, chính là việc ứng

Các bài đã đăng
  • 1