user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-c4d35c1646386ab7922267b96b8f6aac\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-c4d35c1646386ab7922267b96b8f6aac\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-c4d35c1646386ab7922267b96b8f6aac\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=ds-tin-tuc/425\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544448658, expire = 1544470258, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-c4d35c1646386ab7922267b96b8f6aac' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin hoạt động BHXH

Trong 9 tháng đầu năm 2018, số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) trên địa bàn tỉnh là 515.312 người, đạt 97,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,84%. Tổng số thu từ BHXH, ...

Ngày 25/12/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Nông tổ chức đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 cho công nhân lao động trên địa bàn Thị xã Gia Nghĩa. Công nhân lao động tham gia đối ...

Theo báo cáo của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông năm 2017, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100% kế hoạch, cụ thể: Ước thu BHXH, BHYT, BHTN là: 789.358 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ nợ ước đạt 1.97% ; ước tính số ...

Với chức năng phát hiện các sai sót, cảnh báo các trường hợp sai thông tin về thẻ, mức hưởng, mã tên thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, đồng thời tự động theo dõi tần suất và chi phí khám, chữa bệnh.

Ngày 12/10, Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luật Bảo hiểm xã

Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 10/01/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, công tác thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân được đầu tư nâng cấp, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng ...

Các bài đã đăng
  • 1