user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4e05b18c2534de368aa9f0b69267d33c\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4e05b18c2534de368aa9f0b69267d33c\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4e05b18c2534de368aa9f0b69267d33c\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/1/2383\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1540041362, expire = 1540062962, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4e05b18c2534de368aa9f0b69267d33c' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Cụm thi đua số II thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

          Ngày 04 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Cụm thi đua số II thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

          Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phụ trách theo dõi địa bàn và đại diện cấp ủy 18/18 tổ chức cơ sở đảng trong Cụm thi đua số II.

          Theo đó, Cụm đã đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2015; nghiêm túc, đánh giá, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc và thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.

Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Cụm cũng đã tiến hành chấm điểm, bình chọn 03 đơn vị nhất, nhì và xếp thư ba Cụm để đề nghị tuyên dương, khen thưởng, gồm: Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Chi bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng bộ Cục thuế tỉnh.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm đã đạt được; đồng thời đề nghị Cụm II khắc phục những tồn tại, hạn chế còn vướng mắc để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Được biết, Cụm thi đua số III đã hoàn thành, Cụm thi đua số I sẽ tổ chức tổng kết vào chiều ngày 07/01/2016.

                               Trần Văn Thọ - Ủy viên UBKT ĐUK CCQ tỉnh