user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-9c65cc886f8c99e7b66765d45a09bbfe\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-9c65cc886f8c99e7b66765d45a09bbfe\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-9c65cc886f8c99e7b66765d45a09bbfe\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/1/2578\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856760, expire = 1563878360, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-9c65cc886f8c99e7b66765d45a09bbfe' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Cụm 1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao ban Quý III năm 2016

Sáng ngày 22/9/2016, tại Sở Giao thông - Vận tải, cụm 1 thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công theo dõi địa bàn, các đồng chí đại diện cho cấp ủy của 16 tổ chức cơ sở đảng.

 

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, Các đồng chí được phân công lãnh đạo phụ trách theo dõi cụm 1 đã tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót của các tổ chức đảng trong cụm trong quý III; đồng thời, đề ra phương hướng cần tập trung giải quyết từ nay đến hết năm 2016.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tích cực tham gia ý kiến và thảo luận sôi nổi. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất nội dung dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu có nêu thêm những vấn đề như: điều chỉnh thời gian gửi báo cáo; một số tổ chức đảng ở cơ sở không thực hiện sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng; việc hỗ trợ, sưu tra hồ sơ cán bộ, công chức liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ; việc nắm bắt các thông tin sau sưu tra lý lịch cán bộ, công chức liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ; những vướng mắc trong công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị định số 158 của Chính phủ tại Cục Thuế tỉnh có ảnh hưởng đến quy hoạch cấp ủy; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thu ngân sách của tỉnh; báo cáo giao ban cần nêu rõ các nội dung theo tiêu đề để cơ sở tiện theo dõi; về triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết của đảng cần thay đổi để đạt hiệu quả; các cấp ủy đảng cần quan tâm đến việc chỉ đạo các đoàn thể Hội Cựu Chiến binh và đoàn thanh niên chuẩn bị nhân sự Đại hội; những bất cập trong công tác tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị tại một số cơ quan, đơn vị; những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy “Về ngăn chặn phá rừng và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo”.


Sau khi lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cơ sở, đồng chí chủ trì Hội nghị kết luận: Thời gian gửi báo cáo của các tổ chức đảng về Đảng ủy Khối không thay đổi; các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc việc sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng hàng năm và phải mời Đảng ủy Khối tham dự, để có ý kiến chỉ đạo; Đảng ủy Khối sẽ tạo điều kiện cho cấp ủy cơ sở trong việc khai thác hồ sơ của cán bộ, công chức có liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ; việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của đảng thời gian tới sẽ bố trí theo cụm; những vướng mắc trong công tác cán bộ tại Cục Thuế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là việc nội bộ của ngành, về phía Đảng ủy Khối có sự chia sẻ.

 

Đề cập đến nhiệm vụ chính trị từ nay đến hết năm 2016, đồng chí chủ trì đề nghị: Các tổ chức đảng căn cứ tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, rà soát các chỉ tiêu nghị quyết của đảng để lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra; các tổ chức đảng chủ động tiếp nhận và triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Trong 2 ngày 21,22/9/2016, 04 cụm địa bàn thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã hoàn thành công tác giao ban cụm Quý III năm 2016.

 

                                                                 Lê Huy Hiệu - UBKT ĐUK