user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-83da647bd17a6e915d75745fb414d78c\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-83da647bd17a6e915d75745fb414d78c\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-83da647bd17a6e915d75745fb414d78c\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/1/2640\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563857611, expire = 1563879211, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-83da647bd17a6e915d75745fb414d78c' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Giao ban Cụm địa bàn số IV - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thực hiện Chương trình Công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2017; Chiều ngày 27/9/2017, tại Hội trường Cơ quan Tào án Nhân dân tỉnh, Cụm địa bàn số IV đã tổ chức Hội nghị giao ban Cụm với sự tham gia của 14/14 Tổ chức cơ sở Đảng trong Cụm và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách địa bàn. Đồng chí Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quí IV, năm 2017 của các TCCS đảng trong Cụm. Tại Hội nghị có 9 ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung: góp ý xây dựng dự thảo báo cáo; trao đổi một số kinh nghiệm về thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, về thực hiện mô hình hay, cách làm mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiến nghị với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh một số nội dung như: cần chỉ đạo thống nhất việc đánh giá phân loại tập thể, cá nhân trong các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trước để làm cơ sở đánh giá phân loại đảng viên theo đúng quy định; nâng cấp Website Đảng bộ Khối để thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản giữa các TCCS đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Thành tiếp thu những ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo; một số kiến nghị đề xuất báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy TCCS đảng, trong 3 tháng còn lại của năm 2017, căn cứ vào Chương trình trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên và nghị quyết của chi, đảng bộ để tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao năm 2017.

 

Bùi Thành Công - ĐUV, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh