user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-6dfbbd6c1aa80e31bf37d942667850f8\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-6dfbbd6c1aa80e31bf37d942667850f8\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-6dfbbd6c1aa80e31bf37d942667850f8\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/1/2759\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856952, expire = 1563878552, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-6dfbbd6c1aa80e31bf37d942667850f8' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 18/01/2018, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Đình Tín, Tỉnh uỷ viên phụ trách địa bàn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ; các đồng chí Ban Chấp hành, Uỷ viên uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; cùng lãnh đạo của các ban đoàn thể Đảng uỷ Khối. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối chủ trì.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ Khối năm 2017; dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 và dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Khối năm 2018. Các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trên các mặt công tác như: Công tác chính trị tư tưởng, công tác kết nạp đảng viên, các chỉ tiêu chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2017. Theo báo cáo, trong năm 2017, Đảng bộ Khối đã đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2017, cụ thể: Về công tác chuyên môn, có 54/59 đạt 91,5% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn (nghị quyết đưa ra đạt trên 90%). Công tác xây dựng Đảng, trong năm có 40/53/59 tổ chức cơ sở đảng có kết nạp đảng viên đạt 75,47% (nghị quyết đưa ra 70% trở lên); thực hiện công tác phát triển đảng, kết nạp 151/100 đảng viên mới, vượt 51% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ 2.181 đồng chí; có 44/59 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đạt 74.57% (nghị quyết đề ra trên 60%) không có tổ chức đảng yếu kém; 97,25% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (nghị quyết đề ra 95% trở lên). 59/59 tổ chức đảng thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra giám sát theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giải quyết 100% đơn thư tố cáo tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; 100% đơn thư khiếu nại, kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền; 59/59 đạt 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, có 52/52 tổ chức cơ sở đoàn đạt trong sạch vững mạnh không có tổ chức đoàn yếu kém.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017 đã xây dựng Nghị quyết gồm 7 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; chương trình công tác trong tâm với 69 đầu công việc, theo đó Ban Thường vụ đã cụ thể hoá các nghị quyết chương trình công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng vai trò chức năng lãnh đạo, điều hành theo quy chế đề ra, kết quả, 69/69 đầu việc của Ban Thường vụ đã được triển khai thực hiện, hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí đã có các ý kiến khác tham gia một số lĩnh vực như: Cần nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên về giải thể, sát nhập theo nghị quyết Trung ương 6, về đào tạo nghề vẫn còn khó khăn; về sinh hoạt chi bộ cần bám sát vào Chỉ thị số 10, Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, cần ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác nhằm động viên, viên khích lệ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: khen thưởng 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2013-2017; Khen thưởng 09 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu năm 2017; khen thưởng 05 tập thể, 13 cá nhân và tuyên dương 13 tập thể và 30 cá nhân là gương điển hình tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cho; khen thưởng 5 tập thể và 05 cá nhân tích cực viết tin, bài trên Website Đảng bộ Khối.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí chủ trì tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị và đề nghị cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng phát huy kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế năm 2017; thực hiện tốt các nội dung, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2018.  

Thị Sang - Văn phòng ĐUK CCQ tỉnh