user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-8494c721a572433e4cf93ac33e960d73\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-8494c721a572433e4cf93ac33e960d73\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-8494c721a572433e4cf93ac33e960d73\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/115/157\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574031127, expire = 1574052727, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-8494c721a572433e4cf93ac33e960d73' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Truyền thống của Hội CCB Khối CCQ tỉnh

Truyền thống hội cựu chiến binh khối

      Thực hiện chỉ thị số 487/TTg, ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông thành lập theo Quyết định số 64/ QĐTL - CCB ngày 06/4/2004 của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh Đăk Nông.

      Từ ngày thành lập đến nay, Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã từng bước ổn định và phát triển không ngừng. Tổ chức hội ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước đưa các hoạt động của Hội đi vào nền nếp, đúng hướng và có phương thức phù hợp. Hiện nay, Hội có 23 tổ chức cơ sở, với 208 hội viên.

     Hội CCB khối thành lập đã hội tụ đông đảo các đồng chí sỹ quan, chiến sỹ, dân quân tự vệ từ các quân khu, quân chủng, từ các chiến trường, các địa phương; là nơi có nhiều hội viên hiện đã và đang giữ những những cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh. Hội viên là đảng viên chiếm tỷ lệ trên 95%, có trình độ khá cao cả về chính trị và chuyên môn, có khả năng trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

     Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Đak Nông luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong từng cương vị công tác của mình; gương mẫu, đem hết năng lực, trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lập trường tư tưởng của cán bộ, hội viên luôn vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có sự phấn đấu bền bỉ, hăng hái, nhiệt tình, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hội đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Vai trò, vị trí của Hội ngày càng được khẳng định, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở. Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã được Trung ương Hội Cựu Chiến binh ViệtNam, UBND tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tằng bằng khen.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã có 02 nhiệm kỳ đại hội; lần thứ I nhiệm kỳ (2005-2012) diễn ra trong 02 ngày 19 và ngày 20/10 năm 2005. Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ ( 2012-2017 ) diễn ra trong 02 ngày 06 và ngày 07/6 năm 2012. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí, trong đó 03 đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực 02 đồng chí, Ban Kiểm tra 03 đồng chí.