user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-27de834e89c802de0e970aff5970a1ab\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-27de834e89c802de0e970aff5970a1ab\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-27de834e89c802de0e970aff5970a1ab\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/121/2145\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726268, expire = 1542747868, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-27de834e89c802de0e970aff5970a1ab' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Nghị quyết năm; chương trình công tác năm, quý

Cụm thi đua số III thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Quý III/2015

Chiều ngày 17/9/2015, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Cụm thi đua số III thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Quý III, năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí ủy viên ban chấp hành theo dõi địa bàn và các đồng chí bí thư (phó bí thư) các TCCS đảng trong Cụm.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Theo đánh giá tại Hội nghị, trong Quý III/2015, công tác thi đua đã được các TCCS đảng trong Cụm triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và phù hợp; các phong trào thi đua được duy trì, tập trung vào chiều sâu, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Cấp ủy các TCCS đảng Cụm số 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên và người lao động đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối đổi mới của đất nước; ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên; nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể từng bước được đổi mới. Bên cạnh đó, Cụm cũng thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức các phong trào thi đua chưa được thường xuyên, ý thức rèn luyện phấn đấu của một số ít cán bộ, đảng viên và quần chúng chưa được rõ nét; chất lượng, thời gian sinh hoạt của các tổ chức đảng, đoàn thể đôi lúc chưa đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Thành biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm; đồng thời đề nghị cấp ủy các TCCS đảng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua Quý IV năm 2015.

 

Tin: Nguyễn Thị Ngọc - CV Văn phòng ĐUK CCQ tỉnh