user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-6e7c7fd4e75f458189b8a62a79e7f489\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-6e7c7fd4e75f458189b8a62a79e7f489\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-6e7c7fd4e75f458189b8a62a79e7f489\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/129/2841\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574029894, expire = 1574051494, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-6e7c7fd4e75f458189b8a62a79e7f489' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các hoạt động

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tích cực, chủ động tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2018

Chấp hành Chỉ thỉ số 18/CT-TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-CCB, ngày 29/3/2018 của Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về việc phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tỉnh Đăk Nông tham gia giữ gìn TTATGT” năm 2018. Thường trực Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh chủ động, tích cực thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông tham gia giữ gìn TTATGT” năm 2018.

Theo đó, Hội Cựu Chiến binh Khối đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn Hội về Chỉ thỉ số 18/CT-TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và các Chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước, của Ủy ban Quốc gia an toàn giao thông (ATGT), Ban ATGT tỉnh về giữ gìn TTATGT. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên trong tham gia giữ gìn TTATGT, góp phần làm giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10 % trên cả 3 tiêu chí; giảm 10% tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông (TNGT) đối với trẻ em. Phấn đấu không có cán bộ, hội viên bị TNGT do lỗi chủ quan của bản thân gây nên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về TTATGT, quy tắc giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xây dựng văn hóa giao thông; các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ; an toàn giao thông nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Với nhiều hình thức và nội dung phù hợp, xây dựng cho cán bộ, hội viên và nhân dân ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông”; tích cực sử dụng phương tiện vận tải công cộng; bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Phối hợp với Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Đăk Nông tham gia giữ gìn TTATGT”, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình có hiệu quả; xác định nội dung, biện pháp phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn TTATGT” giai đoạn 2018 - 2023.

Hội Cựu chiến binh Khối đề ra các nội dung cần tập trung thực hiện trong năm 2018, như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông ở các cấp Hội. Chú trọng tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông, văn hóa giao thông và phương pháp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội CCB.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân về các nội dung: Nâng cao nhận thức về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông do lái xe khi uống rượu, bia; xây dựng ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm cho bản thân, người thân trong gia đình, nhất là trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, cài quai đúng quy cách; giáo dục thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi không điều khiển xe môtô, xe gắn máy; không giao việc điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa có giấy phép lái xe; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông như: đi đúng phần đưòng, làn đưòng quy định; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu, rẽ bất ngờ; không chở quá số người quy định: Thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn khi đi bộ, sang đường; phố biến, hướng dẫn cho hội viên CCB về kỹ năng điều khiển xe máy an toàn khi qua điểm giao cắt với quốc lộ, tỉnh lộ; đường cong, đưòug dốc, đường trơn, ban đêm; thực hiện biện pháp phòng, tránh  tai nạn đò ngang; bảo đảm hành lang ATGT đưòng bộ; không lấn chiếm lòng lề đưòng, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán hàng hóa, phơi nông sản gây ách tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, trong đó có mô hình “Cổng trường bình yên” góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho các cháu học sinh. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vận động CCB và gia đình tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên Thông tin CCB Tỉnh và phối hợp với các phương tiện truyền thông đài, báo về xây dựng, nhân rộng các mô hình CCB tham gia giữ gìn ATGT: Tuyên truyền về việc chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT trong CCB và nhân dân; tuyên truyền các mô hình, các đoạn đường CCB tự quản, khu phố văn hóa kiểu mẫu; động viên CCB và cựu quân nhân tham gia các tổ, đội tình nguyện giữ gìn TTATGT, cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra, đôn đốc giữ gìn TTATGT trên các địa bàn; giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong phong trào CCB tham gia giữ gìn TTATGT.

          Tin tưởng rằng cán bộ, hội viên Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh sẽ gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, là kênh tuyên truyền giúp cho đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng thực hiện, góp phần đưa công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung có bước chuyển tích cực./.

                                                    Lê Huy Hiệu - Phó Chủ tịch Hội CCB Khối