user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-ec99513ff61c641b57bf2c991d23909f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-ec99513ff61c641b57bf2c991d23909f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-ec99513ff61c641b57bf2c991d23909f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2721\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553357439, expire = 1553379039, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-ec99513ff61c641b57bf2c991d23909f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2018, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Hoàng Xuân Thành - Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Đảng ủy Khối. Công tác xây dựng Chi bộ đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực và đạt được kết quả đáng ghi nhận: Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Cơ quan được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, an tâm công tác và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu đề ra. Chi bộ đã lãnh đạo tốt trong xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể quần chúng: Cơ quan  Đảng ủy Khối đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc, chi đoàn vững mạnh, công đoàn vững mạnh xuất sắc, Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh xuất sắc. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2017, chi bộ đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trên tất cả các mặt năm 2018. Hội nghị cũng đã tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tại Hội nghị, các đảng viên tích cực tham gia ý kiến góp ý, thảo luận. Các ý kiến đều đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của Chi bộ trong năm 2017; bên cạnh đó cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục và thực hiện tốt trong năm 2018 như: một số đảng viên trong công tác chuyên môn chưa nghiên cứu chuyên sâu, nên chất lượng tham mưu đôi lúc chưa hiệu quả; một số tổ chức đoàn thể sinh hoạt chưa đảm bảo thời gian; sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong Cơ quan về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa chặt chẽ.

 

Chi bộ tặng Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

năm 2017

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Chi bộ đã khen thưởng cho 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; 02 tập thể và 03 cá nhân có thành xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

                                               Anh Biên - Chi ủy viên Chi bộ Cơ quan ĐUK