user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-e15c5f18252abe73be84f8b149688222\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-e15c5f18252abe73be84f8b149688222\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-e15c5f18252abe73be84f8b149688222\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2722\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542748071, expire = 1542769671, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-e15c5f18252abe73be84f8b149688222' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổng công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 04/01/2018, Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự buổi tổng kết có 17 đảng viên.

Năm 2017, Chi bộ Hội LHPN tỉnh đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, cơ bản hoàn thành Nghị quyết năm của Chi bộ, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung triển khai Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, ý thức ngày càng cao và có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều tích cực học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chi bộ lãnh đạo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Cơ quan. Không có đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm pháp luật. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ, có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Theo kết quả đánh giá, phân loại đảng viên năm 2017, có 17/17 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100 %; trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 15%.

 

 Khen tưởng cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị

Cũng tại buổi tổng kết, Chi ủy đã tặng giấy khen cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và tặng giấy khen cho 7 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.  

    Nguyễn Thị Hương - Chi bộ Hội LHPN tỉnh