user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-31b24beb35192aa42f1f2e77e074b525\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-31b24beb35192aa42f1f2e77e074b525\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-31b24beb35192aa42f1f2e77e074b525\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2764\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542730503, expire = 1542752103, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-31b24beb35192aa42f1f2e77e074b525' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày 31/01/2018, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Về tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Lê Trọng Yên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở; đồng chí Nguyễn Văn Lá - Phó Bí thư thường trực và đồng chí Phạm Hữu Hào - UVBTV, Phó Giám đốc sở đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Trọng Yên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở đã phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Lá - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy sở, báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Báo cáo đã nêu bật được những thành tựu đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó đề ra những giải pháp tích cực để thực hiện, trong đó trọng tâm là công tác Quản lý bảo vệ rừng, nông thôn mới, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT và đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục phát huy mặt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

Cùng ngày, Đảng ủy đã triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Văn Lá - Phó Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp ủy các chi bộ chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phan Quang Chuân - Đảng ủy Sở NN & PTNT