user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-093a03fdf28d8c1652dcc0265547b833\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-093a03fdf28d8c1652dcc0265547b833\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-093a03fdf28d8c1652dcc0265547b833\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2776\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553361532, expire = 1553383132, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-093a03fdf28d8c1652dcc0265547b833' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Lễ kết nạp đảng viên - Chi bộ 3, đảng bộ Sở Xây dựng

Ngày 07/02/2018, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Nguyễn Văn Thành, đồng thời công bố đảng viên chính thức đối với đồng chí Nguyễn Quang Trường.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Ngọc Oanh - Bí thư Chi bộ 3, Chi cục trưởng Chi cục Giám định Xây dựng; các đồng chí trong Ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên Chi bộ 3.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, luôn nỗ lực để xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi Lễ kết nạp đảng viên

 Sau khi trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Văn Thành, Đ/c Nguyễn Thiện Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc đã chúc mừng và yêu cầu đảng viên mới được kết nạp tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu học tập nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy giao nhiệm vụ cho Chi bộ 3 và các đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị trong các hoạt động, công tác để xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Phạm Ngọc Oanh đã công bố và trao quyết định đảng viên chính thức đối với đồng chí Nguyễn Quang Trường, đồng thời yêu cầu đồng chí Nguyễn Quang Trường tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu học tập nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, đóng góp tích cực xây dựng Đảng.

Hòa Quang Việt Sáng - Đảng bộ Sở Xây dựng