user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-e50782d9fb0984948bb725d36a88fbdb\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-e50782d9fb0984948bb725d36a88fbdb\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-e50782d9fb0984948bb725d36a88fbdb\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2830\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1574420501, expire = 1574442101, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-e50782d9fb0984948bb725d36a88fbdb' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện nghị quyết năm 2018 của Chi bộ Thanh tra tỉnh về công tác phát triển đảng, ngày 16/4/2018, Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú: Lê Phú Tiến và Lê Hoàng Minh Tuấn. Đây là những cán bộ trẻ, ưu tú, có phẩm chất đạo đức, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.

 

Trao quyết định kết nạp


Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Sỹ Tuân - Bí thư Chi bộ đã trao 02 Quyết định kết nạp đảng và chúc mừng 02 đồng chí đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Lê Sỹ Tuân, Bí thư Chi bộ đã nêu rõ quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên, phân công 02 đảng viên theo dõi và đề nghị Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới được kết nạp trong thời gian dự bị để phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Đồng thời đề nghị 02 đảng viên mới được kết nạp tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt vai trò nòng cốt, tính tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác; đoàn kết, cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh ngày càng vững mạnh.

                                                                   Chi ủy Thanh tra tỉnh