user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-f97f7e5cf3cd6264a738d27b5ab3fea7\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-f97f7e5cf3cd6264a738d27b5ab3fea7\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-f97f7e5cf3cd6264a738d27b5ab3fea7\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/2/2944\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1531958718, expire = 1531980318, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-f97f7e5cf3cd6264a738d27b5ab3fea7' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 28/6/2018, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông triển khai Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Viết Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; toàn thể đảng viên Nhà trường và đại diện chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K53, K54 đang sinh hoạt tạm thời tại Trường.

 

Đ/c Nguyễn Viết Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2018

 

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Viết Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện tốt trên tất cả các mặt công tác; đảm bảo tiến độ kế hoạch, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời thường xuyên chỉ đạo việc ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường. 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc theo chương trình, kế hoạch năm 2018.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, qua 02 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị đã có những chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, củng cố sự đoàn kết trong Đảng bộ và nội bộ Nhà trường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Trong 02 năm, Nhà trường có 05 giảng viên được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp Trường, 02 giảng viên đạt giảng viên giỏi cấp quốc gia, 09 cá nhân và 02 tập thể được Đảng ủy Nhà trường khen thưởng gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Bé, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị mỗi đảng viên của Nhà trường nâng cao ý thức, trách nhiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác, phấn đấu đủ số lượng đảng viên xuất sắc và xây dựng Đảng bộ tiêu biểu trong năm 2018./.

Cẩm Trang - Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh