user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-ce09a2252d20d7187227741ce60edeae\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-ce09a2252d20d7187227741ce60edeae\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-ce09a2252d20d7187227741ce60edeae\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:25:\"/?q=tin-tuc/2/2980&page=1\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1576415858, expire = 1576437458, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-ce09a2252d20d7187227741ce60edeae' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các TCCS đảng trực thuộc

Kết quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh Đắk Nông

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đắk Nông thì đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh có đến 89% người tiêu dùng "Tự xác định khi mua hàng hoá sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; 75% người tiêu dùng "Khuyên người thân trong gia đình, bạn bè nên mua hàng Việt”; trên 70% lượng hàng Việt được bày bán tại các chợ. Lượng hàng hóa Việt Nam sản xuất có chất lượng ngày càng nhiều, các kênh phân phối tỏa đến khắp mọi miền đất nước, các hoạt động chợ phiên đưa hàng Việt Nam về nông thôn đã giúp cho người dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nhiều lựa chọn những sản phẩm do Việt Nam sản xuất có chất lượng, giả cả phù hợp. Các doanh nghiệp đã nhận thức sâu hơn trách nhiệm của mình trong vấn đề sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa tại thị trường nội địa. Cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân các cấp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động, tạo nên sự đồng thuận cao và quyết tâm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ở mọi cấp, mọi ngành. Lòng yêu nước, ý chí tự hào, tự tôn dân tộc được phát huy tạo tinh thần đoàn kết chung sức chung lòng của người dân cho sự phát triển chung của nền kinh tế.

Kết quả đạt được phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, đặc biệt là việc lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện, tiêu biểu như tổ chức 22 chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và khu vực biên giới” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước có cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của mình tới người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, tăng thị phần phát triển thị trường nội địa, khuyến khích người dân sử dụng hàng Việt Nam… giúp người dân có thông tin mới nhất, cập nhật thời sự tiêu dùng, hướng dẫn sử dụng, phân biệt hàng thật, hàng giả, hướng dẫn bảo quản, sử dụng các loại hàng hóa tiêu dùng. Xây dựng 02 mô hình thí điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại huyện Đắk R’lấp, Đắk Mil. Sau hơn 2 năm triển khai mô hình, kết quả cho thấy lượng tiêu thụ hàng hóa tăng 20 - 30% so với thời điểm chưa xây dựng mô hình.

Công tác quản lý thị trường cũng luôn được chú trọng.Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã phối hợp Sở Công Thương tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện lồng ghép công tác kiểm tra, kiểm soát với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, từ đó vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã thực hiện ký cam kết nhưng vẫn vi phạm. Công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, những vụ việc điển hình, những cơ sở có hành vi gian lận nghiêm trọng.

Công tác tuyên truyền đóng vai trò tích cực trong tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động. Trên cơ sở định hướng, cung cấp thông tin của Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và truyền thông, Báo chí xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Cuộc vận động: Báo Đăk Nông có chuyên mục “Người Việt dùng hàng Việt”; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân” phát hành hàng tháng về công tác Mặt trận trong đó đã xây dựng và phát sóng nhiều chương trình về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử và các bản tin, tài liệu không kinh doanh của các Sở, ban, ngành đã đăng hàng trăm tin bài về các sản phẩm, hàng hoá dịch vụ  sản xuất tại Việt Nam được người tiêu dùng ưa chuộng…; lồng ghép Cuộc vận động với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức chính trị - xã hội,... để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế của đất nước, của tỉnh phát triển bền vững, các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thục hiện. Cần có những đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã đổi mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn nhân dân sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn và đăng ký nhãn hiệu bản quyền. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần phát huy hơn nữa, phải linh hoạt, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của mỗi người tiêu dùng. Tuyên truyền những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các bộ, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. Làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới… Nội dung thông tin tuyên truyền phải thực sự phong phú, đa dạng góp phần không chỉ nâng cao ý thức người tiêu dung mà còn phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của doanh nghiệp, người sản xuất trong việc tạo nên những sản phẩm thực sự chất lượng. Như thế, mới tạo niềm tin cho nhau, cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ vì nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Bài: Lê Hoa - BTGTU, ảnh: Báo Đắk Nông