user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-03cc8a99e209141d7787ac885292a8a6\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-03cc8a99e209141d7787ac885292a8a6\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-03cc8a99e209141d7787ac885292a8a6\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:26:\"/?q=tin-tuc/21/2746&page=1\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563857171, expire = 1563878771, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-03cc8a99e209141d7787ac885292a8a6' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Hiệp định Paris - 45 năm qua và những bài học để lại!

“Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” gọi tắt là Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, tạo ra bước ngoặt lớn to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, buộc Mỹ  phải cam kết “tôn trọng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam” và rút hết quân về nước, góp phần ngăn chặn mọi âm mưu can thiệp trở lại của Mỹ. Thắng lợi ấy còn là cuộc đấu tranh kiên cường vì các quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam, được thể hiện trong Hiệp định - văn bản pháp lý toàn diện, đầy đủ nhất.

Cuộc đàm phán Paris trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn một bắt đầu từ ngày 13/5/1968 đến 31/10/1968, ta đấu tranh buộc Mỹ phải chấp nhận chấm dứt mọi hành động chiến tranh chống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 31/10/1968; chấp nhận việc triệu tập hội nghị về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam gồm 4 bên với sự tham gia của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Giai đoạn hai từ ngày 25/1/1969 đến giữa năm 1972, ta kiên quyết đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội và vũ khí ra khỏi miền Nam Việt Nam, xóa bỏ chính quyền Sài Gòn, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam. Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh nhưng đòi miền Bắc và Mỹ cùng rút quân, đòi duy trì khu phi quân sự và duy trì chính quyền Sài Gòn. Giai đoạn cuối cùng từ tháng 7/1972 khi Mỹ buộc phải quay lại bàn đàm phán sau các thất bại ở cả hai miền Nam Bắc. Tuy vậy, Mỹ vẫn nuôi hy vọng đạt được một thỏa thuận trên thế mạnh. Cuối tháng 12/1972, khi con át chủ bài cuối cùng của Mỹ - dùng B52 đánh phá hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn của miền Bắc - đã bị quân và dân ta làm thất bại trong trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Mỹ mới chấp nhận ký Hiệp định.

 

Ông Lê Đức Thọ bắt tay ông Henry Kissinger sau khi các bên

đã ký tắt vào Hiệp định Paris (Ảnh: Tư liệu)

Có thể thấy, thắng lợi Hiệp định Paris là thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. Sự hình thành của mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam đã thể hiện phương châm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế, sức mạnh thời đại, kết hợp ngoại giao nhà nước với ngoại giao nhân dân. Bên cạnh đó, Hiệp định Paris và việc Mỹ rút khỏi Việt Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng của nhân dân Lào (tháng 2/1973) và Campuchia (tháng 4/1975). Đặc biệt, thắng lợi ấy góp phần mở ra cục diện mới ở Đông Nam Châu Á khi quân đội Mỹ rút khỏi khu vực; khối SEATO giải tán; xu thế hòa bình, trung lập trong khu vực phát triển…Thắng lợi vĩ đại đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Thứ nhất, bài học về sự lãnh đạo tài tình, khéo léo, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh rằng, “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Có thể khẳng định, nhân tố đóng vai trò quyết định đưa đến thắng lợi của cuộc đàm phán Paris là sự lãnh đạo sáng suốt, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đúng đắn sáng tạo. Đường lối đó đã phát huy thế mạnh của ngoại giao, phối hợp với các mặt trận chính trị, quân sự; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất các mặt trận, tạo ra sức mạnh tổng hợp, giành toàn thắng. Với vai trò là Đảng cầm quyền, trong thời đại ngày nay, sự lãnh đạo của Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện, với nhiều khó khăn, thách thức, trở ngại. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng. Với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ vượt qua, làm tốt sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó.

Thứ hai, bài học về kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước nói chung, Việt Nam đã biết cách xây dựng ngoại giao thành một mặt trận và đây là một sự sáng tạo. Ngoại giao đã thể hiện được vai trò chủ động của mình, góp phần quan trọng tiến tới kết thúc cuộc chiến tranh một cách thuận lợi nhất. Trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị Paris, Đảng ta đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo nghệ thuật “vừa đánh, vừa đàm” và có những quyết sách đúng đắn, khôn khéo, với sách lược mềm dẻo, từng bước đưa cuộc đàm phán phát triển theo hướng có lợi nhất. Với đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ đã góp phần tranh thủ dư luận thế giới, đó là cộng đồng người Việt tại Pháp, sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, của dư luận Pháp, Mỹ, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa, điều đó góp phần cô lập kẻ thù, hỗ trợ chiến trường và ngược lại, chiến thắng trên chiến trường đã hỗ trợ to lớn cho công tác vận động quốc tế trong các cuộc đàm phán, buộc địch xuống thang từng bước, làm thay đổi so sánh về tương quan lực lượng quân sự, thế trận trên chiến trường, buộc Mỹ phải từng bước xuống thang chiến tranh, rút quân về nước.

Ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, khi Đảng ta chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, nhưng đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới vẫn phải “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển... Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước”[1]. Bài học từ thắng lợi của Hiệp định Paris cho thấy, trong công tác đối ngoại phải luôn kiên định với nguyên tắc của Đảng, chủ động, linh hoạt, kịp thời với từng đối tượng, từng tình huống cụ thể. Chính vì lẽ đó, Việt Nam kiên trì thực hiện nhất quán chính sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. 45 năm sau ngày ký kết Hiệp định Paris, Việt Nam hiện nay có quan hệ ngoại giao với hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, là đối tác bình đẳng với nhiều nước lớn, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của nhiều tổ chức hợp tác đa phương. Việt Nam và Mỹ cũng đã bình thường hóa quan hệ và đang tiến những bước dài trên con đường hợp tác.

Thứ ba, bài học về tầm quan trọng của thực lực. Kế thừa tinh thần “đem sức ta tự giải phóng cho ta”, để có thắng lợi của Hiệp định Paris thì yếu tố chính xuất phát từ sự lớn mạnh không ngừng về thế và lực của ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là thắng lợi tổng hợp trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. Thắng lợi đó tạo điều kiện thuận lợi to lớn trong việc thỏa thuận đi đến ký kết Hiệp định Paris, tạo đà cho việc hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Có thể nói rằng: Cội nguồn thắng lợi của đàm phán Paris là tinh thần, là ý chí quật cường, không khoan nhượng, đấu tranh bền bỉ, bảo vệ chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do” của dân tộc Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng; chiêng có to thì tiếng mới lớn”.

Thực tế khẳng định, thực lực luôn là điều kiện cần trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngày nay, trong xu thế phát triển chung, thực lực đòi hỏi phải đẩy mạnh việc tạo dựng nội lực, phát huy sức mạnh dân tộc. Sức mạnh dân tộc đó là nguồn lực tự nhiên, kinh tế, văn hoá, con người,… có xây dựng được nội lực, phát huy được sức mạnh dân tộc mới bảo đảm giữ vững được độc lập, tự chủ trên mọi lĩnh vực. Luôn đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, mở rộng quan hệ quốc tế, nắm vững thời cơ, đồng thời ra sức khắc phục những nguy cơ, thách thức, không ngừng tạo thế, nâng cao uy tín của nước ta trong quá trình hội nhập. Đại hội Đảng lần thứ XI khẳng định:“Trong bất kì hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế”[2].

Thứ tư, bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Rõ ràng, sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định nhưng sức mạnh thời đại là yếu tố quan trọng trong mọi thắng lợi của cách mạng. Để đi đến thắng lợi trong Hiệp định Paris, ta đã tranh thủ được sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước không liên kết và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, từ đó hình thành trên thực tế “Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược”. Sự hình thành của mặt trận này đã thể hiện phương châm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế; kết hợp ngoại giao nhà nước với ngoại giao nhân dân.

Trong thời đại ngày nay, trên thế giới, có nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Do đó, việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế là vấn đề chiến lược. Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc thì đã không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ đa dạng với các chính đảng ở các nước khác nhau trên thế giới, tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế của các Đảng Cộng sản và công nhân, các đảng cánh tả và các chính đảng ở châu Á. Đến nay, Đảng ta đã có quan hệ ở các mức độ khác nhau với trên 200 đảng ở 115 nước khắp các châu lục; trong đó có trên 100 Đảng Cộng sản và công nhân, hơn 40 đảng cầm quyền, gần 80 đảng đang tham gia Quốc hội - Nghị viện các nước.

Có thể thấy rằng, 45 năm qua kể từ thắng lợi của Hiệp định Paris, những bài học về ý chí và tinh thần đấu tranh kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc; phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc và quốc tế; kết hợp đấu tranh chính trị với quân sự và ngoại giao tại Hội nghị Paris vẫn còn mang tính thời sự. Trong suốt hành trình dài của dân tộc, Việt Nam đã lựa chọn, xác định rõ quan điểm độc lập, tự chủ trong hành trình đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì vậy những bài học quý giá ấy có giá trị to lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay./.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr.153.

[2]  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.66.