user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-b0f7dfe738c3539d175272fa75a4a614\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-b0f7dfe738c3539d175272fa75a4a614\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-b0f7dfe738c3539d175272fa75a4a614\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2751\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726123, expire = 1542747723, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-b0f7dfe738c3539d175272fa75a4a614' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đắk Nông hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở, sẵn sàng cho Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ IV năm 2018

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Đắk Nông được tổ chức theo chu kỳ 04 năm một lần, nhằm đánh giá, tổng kết phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, vì mục tiêu tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực tầm vóc người Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời là dịp để tuyển chọn lực lượng vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Để chuẩn bị triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2017 - 2018 đảm bảo hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Đắk Nông và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, lựa chọn vận động viên, tổ chức luyện tập chu đáo; đồng thời hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng trong việc nâng cao sức khoẻ, thể lực của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tích cực tham gia rèn luyện, luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các huyện, thị xã đã chủ động chỉ đạo triển khai tổ chức hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở, qua đó đã có 71/71 xã, phường, thị trấn và 8/8 huyện, thị xã hoàn thành xong Đại hội, theo đúng tiến độ quy định, đạt tỷ lệ 100%. Đối với Đại hội cấp xã, phường, thị trấn được tổ chức từ 5 - 8 môn như: Bóng đá, Bóng chuyền, Việt dã, Kéo co, Đẩy gậy… Đại hội cấp huyện được tổ chức từ 8 - 11 môn như: Bóng đá, Bóng chuyền, Việt dã, Kéo co, Đẩy gậy Cờ tướng, Bắn nỏ, Cầu lông… Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sân bãi, nguồn kinh phí, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể nên Đại hội TDTT cấp cơ sở được tổ chức thành công, đảm bảo đúng yêu cầu, mục đích kế hoạch đặt ra, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia tranh tài, với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã tham gia thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân.

Trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2018, được chia thành 2 giai đoạn, với tổng số 14 môn thi đấu, dự kiến diễn ra từ tháng 8 - 10/2018, tại Nhà tập luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đắk Nông. Trong đó, giai đoạn I bao gồm các môn: Việt dã, Bóng đá, Bóng chuyền nam - nữ, Karatedo, Taekwondo, Bóng bàn và Quần vợt; giai đoạn II bao gồm các môn: Cầu lông, Điền kinh, Đẩy gậy, Kéo co, Cờ vua, Cờ tướng và Bắn nỏ. Mục tiêu quan trọng của Đại hội là thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, thực sự trở thành ngày hội thể thao của toàn dân, tạo ra một sức sống mới không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện, nâng cao sức khoẻ của mỗi người mà còn đáp ứng nhu cầu giao lưu học hỏi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao. Với mục tiêu quan trọng đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phục vụ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2018, đảm bảo trang trọng, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi của toàn dân trong tỉnh.

Tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Đại hội TDTT tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2018 sẽ được tổ chức thành công, thực sự trở thành ngày hội thể thao của các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển./.

                                                           Đình Tủng - Sở VHTT&DL Đắk Nông