user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-884fe215699a17e14709e19a12f675c1\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-884fe215699a17e14709e19a12f675c1\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-884fe215699a17e14709e19a12f675c1\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:26:\"/?q=tin-tuc/21/2767&page=1\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544445480, expire = 1544467080, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-884fe215699a17e14709e19a12f675c1' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Công đoàn đối với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Namvề việc đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Nông đã phát động phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” gắn với những việc làm thiết thực tại các cơ quan, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo nữ CNVCLĐ trong toàn tỉnh.  

Nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Để phong trào đi vào đúng hướng, các cấp công đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Đảng bộ, Đại hội lần thứ III Công đoàn tỉnh Đăk Nông về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong tình hình mới để triển khai thực hiện phong trào. Đến nay, nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” chiếm trên 60%; nhiều chị đạt danh hiệu thi đua “2 giỏi” cấp tỉnh và danh hiệu phụ nữ xuất sắc toàn quốc. Có 8.759/14.410 chị đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 27 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “2 giỏi” ở cấp tỉnh, 02 chị đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc toàn quốc. Nhiều tổ chức công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng cùng cấp về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nữ CNVCLĐ trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; việc bổ nhiệm, cơ cấu tỉ lệ cán bộ nữ là lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành ngày càng được quan tâm, đạt tỉ lệ gần 30%.

 

Giải bóng chuyền Nữ chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2017

Nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các cấp công đoàn đã phát động các đợt thi đua với nhiều công trình, sản phẩm mang tên ngày kỷ niệm. Tổ chức hoạt động lồng ghép với nhiều nội dung phong phú, thiết thực thể hiện qua các hội thi như: “cán bộ nữ công sở giỏi”, “nhân viên bán hàng giỏi” của ngành Bưu Điện; “cô giáo tài năng, duyên dáng” của Ngành Giáo dục; “kiến thức pháp luật và gia đình”; “điều dưỡng viên giỏi của ngành y”… đây là những hoạt động thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các cấp công đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục giới, gia đình, truyền thống, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, dân số KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong nữ CNVCLĐ. Tổ chức các hội thi “nữ công gia chánh”; “ kiến thức gia đình”; thi tìm hiểu về Đảng - Bác Hồ, về quê hương, đất nước, đặc biệt là tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…nhằm trang bị cho nữ CNVCLĐ những kiến thức cần thiết để thực hiện tốt vai trò, chức năng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Động viên nữ CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tay nghề phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quá trình triển khai phong trào các cấp công đoàn không ngừng củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp để tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn đề xuất những biện pháp hữu hiệu để triển khai phong trào đạt kết quả cao. Hiện nay toàn tỉnh có 08 Ban Nữ công LĐLĐ các huyện, thị xã, 04 Ban Nữ công công đoàn ngành và tương đương, 826 tổ nữ công CĐCS, với hơn 4.235 nhóm nữ công CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện, thị xã, công đoàn ngành và tương đương. Các cấp công đoàn từng bước chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công có phẩm chất năng lực, đủ bản lĩnh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và trẻ em. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng tạo đà cho phong trào phát triển.

Tuy vậy, phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế cần khắc phục, như: Phong trào phát triển chưa đồng đều ở các thành phần kinh tế, địa phương nhất là ở các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ở một số đơn vị, cơ sở sản xuất không ổn định, thiếu việc làm, thu nhập thấp, phong trào còn mang tính hình thức, chưa phát triển về chiều sâu. Việc sơ, tổng kết hàng năm chưa kịp thời nhất là ở đơn vị ít nữ. Việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức. Trong quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường một số không nhỏ nữ CNVCLĐ còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế thể hiện ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, năng lực quản lý, kỷ luật lao động…một số khác còn có tư tưởng tự ti, ngại học tập, phấn đấu vươn lên, nên trong quá trình bố trí, đề bạt, sắp xếp lại thường là đối tượng dôi dư dễ mất việc làm. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ ở một số doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc. Do vậy, quyền lợi hợp pháp của nữ CNVCLĐ chưa được đảm bảo, ảnh hưởng đến sự bình đẳng của chị em. Do một số CNVCLĐ chưa hiểu đúng, đầy đủ pháp lệnh dân số và Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh nên vẫn còn tình trạng sinh con thứ 3 trong nữ CNVCLĐ. Công tác cán bộ nữ tuy đã được quan tâm song đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ còn chiếm tỷ lệ thấp. Một số cán bộ nữ còn hạn chế về năng lực, trình độ. Những khó khăn về giới và gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phấn đấu của chị em. Công tác chỉ đạo của công đoàn đối với phong trào có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu chủ động, có nơi còn khoán trắng cho nữ công công đoàn, nên hiệu quả của phong trào chưa cao.

Để phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, xác định công tác nữ công là nhiệm vụ của BCH công đoàn mỗi cấp; phải kịp thời củng cố, kiện toàn ban nữ công công đoàn các cấp, nhất là Ban nữ công công đoàn cấp trên cơ sở phải đủ năng lực để làm tốt chức năng tham mưu cho BCH công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ.

Coi trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; gắn kết các nội dung, phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đồng cấp để phối hợp chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thứ hai, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ nữ, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đông đảo nữ CNVCLĐ, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Thứ ba, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nữ tới người lao động, đặc biệt là nâng cao kiến thức pháp luật cho nữ CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, chăm lo tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ nâng cao hiệu quả đời sống, việc làm để an tâm công tác; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động đúng quy định; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình, HIV - AIDS và các tệ nạn xã hội.

Thứ năm, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tham gia quản lý và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ và có những kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp, tổ chức, đơn vị vi phạm chế độ chính sách lao động nữ./.

                 Quang Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh