user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-52995c12874248585930d77ca7673953\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-52995c12874248585930d77ca7673953\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-52995c12874248585930d77ca7673953\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2773\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1547623812, expire = 1547645412, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-52995c12874248585930d77ca7673953' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Cục Thuế tỉnh Đăk Nông phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Thuế năm 2018

Năm 2017, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong điều kiện nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đăk Nông cùng sự nỗ lực của toàn thể công chức và người lao động, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 được giao.

 

 

Đ/c Bùi Bữu Nghị - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đăk Nông phát biểu chỉ đạo tại

Hội nghị  tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018


Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2018 và đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, ngày 01/02/2018, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông ban hành Công văn số 233/CT-TCCB về việc phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Thuế năm 2018, với khẩu hiệu “Đẩy mạnh kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018”. Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ:

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thu ngân sách được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước công việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử và các nhóm công việc về cải cách hành chính.

Tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để đôn đốc kịp thời những nguồn thu về tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh) nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước.

Phối hợp với cơ quan Kế hoạch - Đầu tư thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp đảm bảo đồng bộ thông tin giữa 2 cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh. Theo dõi, rà soát thông tin của người nộp thuế để có biện pháp quản lý chính xác, phù hợp. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước. Thực hiện kiểm tra trước khi ra quyết định hoàn thuế, trong đó đảm bảo số liệu phải chính xác và đúng thời gian quy định. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro lớn; các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu và số nộp ngân sách Nhà nước lớn; tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao. Nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá, nhận diện đúng rủi ro trọng yếu để lựa chọn triển khai thanh, kiểm tra; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm.

Tập trung các giải pháp đôn đốc nợ thuế đảm bảo số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực thu trong năm 2018. Xử lý dứt điểm các khoản nợ đang chờ điều chỉnh và nợ chờ xử lý tại thời điểm 31/12/2017; tổng rà soát các khoản nợ không còn đối tượng để thu để phân loại các trường hợp nợ thuế, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc dổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền; Chú trọng đến hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền - hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất; Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành; Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; công tác kiểm tra thuế; công tác thanh tra thuế; công tác quản lý nợ và kiểm tra theo chuyên đề đối với các nội dung: Kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức thuế, việc thực hiện kết quả kiểm tra nội bộ trước đây, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo… Công khai việc đầu tư, mua sắm tài sản, vật tư, chi tiêu tài chính, việc tuyển dụng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật công chức; Thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch hóa tài sản và thu nhập theo quy định của Chính phủ.

Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn và giải quyết công việc cho người nộp thuế. Tăng cường quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, việc trả lời vướng mắc về thủ tục, chính sách thuế của cơ quan thuế và người dân phải đảm bảo kịp thời, đúng hạn. Thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của Ngành, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông yêu cầu các đơn vị giao cụ thể nhiệm vụ đến từng công chức để từ đó theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Với tinh thần tập trung cao độ, đoàn kết vượt qua khó khăn, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh