user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-0a73bc7d765e77961869a44da4bd60cc\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-0a73bc7d765e77961869a44da4bd60cc\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-0a73bc7d765e77961869a44da4bd60cc\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2788\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553358065, expire = 1553379665, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-0a73bc7d765e77961869a44da4bd60cc' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018,  được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối, tối ngày 9/3/2017, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức 1 buổi nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí là Ban Chấp hành Đoàn Khối; Ban Chấp hành 52 TCCS đoàn trực thuộc Đoàn Khối; Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc các Đoàn cơ sở, Đoàn trường và đoàn viên thuộc cụm thi đua số 4 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

 

TS Nguyễn Thị Hoài Phương giới thiệu chuyên đề năm 2018 về học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Tại buổi nói chuyện, TS Nguyễn Thị Hoài Phương, Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những mẩu chuyện về Bác Hồ và những lời dạy của Bác đối với thanh niên.

Qua hơn 2 giờ đồng hồ, TS Nguyễn Thị Hoài Phương đã giới thiệu chuyên đề năm 2018, trong đó đã nhấn mạnh những người đứng đầu tổ chức Đoàn cần học phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, năng động, sáng tạo của Hồ Chí Minh. Cũng tại Hội nghị, bên cạnh đánh giá những mặt tốt của thanh niên, đồng chí thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thanh niên, từ đó thông qua các mẩu chuyện, lời dạy của Bác đối với thanh niên, để chỉ ra cho thế hệ trẻ ngày nay cần chống lại căn bệnh nói quá, thiếu ý thức, vô kỷ luật, xốc nổi. Ngoài ra, TS Nguyễn Thị Hoài Phương cũng đã kể những câu chuyện cảm động về cuộc đời vì nước vì dân của Bác.

  

Những mẩu chuyện cảm động về Bác thu hút đoàn viên, thanh niên lắng nghe

 

Có thể nói, buổi nói chuyện đã tuyên truyền và giáo dục sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó, mỗi cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành góp phần hoàn thiện bản thân và xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh.

                                                           Anh Biên - Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh