user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-96d7778948ad15b86e9f0ed4a87d4cdd\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-96d7778948ad15b86e9f0ed4a87d4cdd\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-96d7778948ad15b86e9f0ed4a87d4cdd\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2949\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1531958693, expire = 1531980293, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-96d7778948ad15b86e9f0ed4a87d4cdd' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18

Sáng 10/7/2018, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Uý  - UVBTV - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; đồng chí Đoàn Văn Quỳnh - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách địa bàn; lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cùng lãnh đạo của các ban đoàn thể Đảng uỷ Khối. Đồng chí Nguyễn Công Tự - TUV - Bí thư và đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối đồng chủ trì Hội nghị.

đ/c Nguyễn Công Tự - TUV - Bí thư và đ/c Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội Nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn thanh niên Khối các cơ quan trong tình hình mới. Hội nghị cũng thực hiện nội dung công tác cán bộ. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị cơ bản nhất trí và thống nhất cao với các văn bản dự thảo của Đảng uỷ Khối. Ngoài ra, các ý kiến góp ý bổ sung một số nội dung, trong đó, tập trung vào một số hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các sở, ngành trong 6 tháng đầu năm mà dư luận đang quan tâm đó là: vấn đề về đất đai; cải cách hành chính; công tác phát triển đảng; việc chấp hành học tập các nghị quyết; việc chọn các chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn lúng túng, tình hình đơn thư kiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng…

đ/c Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội Nghị

đ/c Nguyễn Công Tự - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối kết luận tại Hội Nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Tự tiếp thu các ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm như: tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đó là: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII của Đảng; kiểm điểm nghiêm túc các vụ việc vi phạm đất rừng, phá rừng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính. Ngoài các nội dung trên đồng chí chủ trì nhấn mạnh và đề nghị các tổ chức cơ sở đảng đối chiếu nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng nhiệm vụ của nghị quyết năm của các đơn vị, của Đảng bộ Khối để bám sát thực hiệu có hiệu quả

Trần Thị Sang - Văn phòng ĐUK CCQ tỉnh