user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-7ad4ee77ce4d3f96b8cf5ca61a26210d\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-7ad4ee77ce4d3f96b8cf5ca61a26210d\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-7ad4ee77ce4d3f96b8cf5ca61a26210d\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2972\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1547622733, expire = 1547644333, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-7ad4ee77ce4d3f96b8cf5ca61a26210d' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đăk Nông thời gian qua luôn được quan tâm và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí nâng cao chất lượng phục vụ, hạn chế phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trong khi tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trước hết, ngay từ đầu năm 2018, nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” do BHXH Việt Nam phát động, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua “05 tốt” và phong trào thi đua “05 biết”, đó là “biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn”… Đồng thời, công tác tuyên truyền luôn được BHXH tỉnh quan tâm, chú trọng, trong năm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức được 37 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đăng, phát hơn 50 chuyên mục truyền hình, phát thanh, báo giấy về BHXH, BHYT; phát 200.000 tờ rơi về BHYT hộ gia đình và 110.000 tờ rơi về BHXH tự nguyện cho người dân, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 02 Hội thi tìm hiểu Luật BHXH, BHYT, BHTN cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (do BHXH Việt Nam phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tại Đắk Nông).

Đối với việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, BHXH tỉnh đã tiến hành rà soát và rút ngắn thời gian giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đã giúp theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp có hiệu quả với Bưu điện tỉnh Đăk Nông về việc chuyển phát hồ sơ BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích, đã cắt giảm rất nhiều thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện nộp hồ sơ BHXH. Trong năm 2018, Ngành đã tiếp nhận 49.093 hồ sơ; đã giải quyết 48.686/49.093 hồ sơ (đạt 99,17%) trong đó giải quyết đúng hạn là 46.477/48.686 hồ sơ (chiếm 95,5%), trễ hạn là 2.209/48.686 hồ sơ (chiếm 4,5%); đang giải quyết 407 hồ sơ, trong đó trong hạn là 395 hồ sơ (chiếm 97,05%), quá hạn là 12 hồ sơ (chiếm 2,95%), số văn bản xin lỗi là 193/2.221 hồ sơ (chiếm 8,6%).

Từ việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Đến ngày 15/12/2018, đã có 1.189/1.644 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử (đạt 72,23%), trong đó 914/1.189 đơn vị thực hiện giao dịch (đạt 76,9%); về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, toàn Ngành đã cấp được 33.502/33.587 sổ (đạt 99,8% so với số người đang tham gia BHXH), trong đó đã bàn giao cho người lao động 33.502 sổ (đạt tỷ lệ 100%). Đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH được 512.370/512.370 thẻ, đạt 100%; có 28 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ trực tuyến (trong đó có 12 dịch vụ ở mức độ 4, 7 dịch vụ ở mức độ 3, và 9 dịch vụ ở mức độ 2).

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT, từ tháng 01 đến tháng 11/2018, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 1.005.362 hồ sơ; tỷ lệ liên thông dữ liệu đạt 99,5%, tỷ lệ dữ liệu gửi đúng ngày đạt trên 83,5%. 100% công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong trong công việc chuyên môn. 100% lãnh đạo, quản lý từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên thực hiện ký số trên phần mềm hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành (eoffice.vss.gov.vn). Trang thông tin của BHXH tỉnh, đến nay đã có 2.440.036 lượt truy cập và được cập nhật văn bản, tin tức thường xuyên, liên tục hàng ngày về các vấn đề BHXH, BHYT và các tin tức liên quan đến Ngành BHXH. Ngoài ra, Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh còn mục ý kiến thăm dò, đường dây nóng, danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, danh sách các đại lý thu, điểm thu, nhân viên đại lý thu, cung cấp công cụ tra cứu hồ sơ 01 lần, mã số BHXH, quá trình tham gia BHXH, giá trị sử dụng thẻ BHYT để người dân được cập nhật và tìm hiểu.

Để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC đến đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH, cũng như đến các tầng lớp nhân dân và người lao động; rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục không phù hợp; kịp thời công bố, niêm yết công khai, cập nhật vào Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa tại BHXH các huyện, thị xã, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, BHXH Việt Nam và phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, phấn đấu trên 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH.

Thanh Tùng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy