user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-9f94cd1adbc454c7ae88afe2e79cc6eb\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-9f94cd1adbc454c7ae88afe2e79cc6eb\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-9f94cd1adbc454c7ae88afe2e79cc6eb\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2974\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856207, expire = 1563877807, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-9f94cd1adbc454c7ae88afe2e79cc6eb' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 20/6/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, đặc biệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, triển khai chủ đề thi đua“An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 5 trọng tâm chỉ đạo và 3 nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị, bước đầu đạt kết quả thiết thực; tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh cơ bản ổn định, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, có ý thức cảnh giác với mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các cấp Hội tích cực triển khai sâu, rộng nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó cấp tỉnh phát hiện 18 điển hình là cá nhân, tập thể có mô hình, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực

 

Toàn cảnh Hội nghị BCH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội LHPN tỉnh

Bên cạnh đó, tỉnh Hội đã phối hợp Trung ương Hội tổ chức chuỗi hoạt động đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ cơ hội; công tác tuyên truyền, vận động cho vay, quản lý vốn vay tại các tổ tiết kiệm được chú trọng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tập huấn cho cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt ở các đơn vị yếu kém. Dư nợ ủy thác tính đến 31/5/2019 trên 722 tỷ đồng, quản lý 424 tổ tiết kiệm và vay vốn với 19.260 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0,24%; tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ Hội các cấp; kiểm tra, giám sát 8/8 huyện, thị. Nguồn vốn Quỹ Cơ hội: dư nợ trên 35 tỷ đồng cho 1.429 thành viên vay vốn thuộc 195 nhóm, tỷ lệ nợ quá hạn 3,97%, từng bước giúp hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII (5 trọng tâm chỉ đạo và 3 nhiệm vụ thường xuyên); trong đó chú trọng công tác chuẩn bị giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nguồn nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội LHPN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Tổ chức các hoạt động: Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa III; Hội thi “Phụ nữ với ý tưởng khởi nghiệp”, “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”; Diễn đàn “Vì môi trường an toàn và bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em”; Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” và “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo tỉnh Hội đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể là Hội LHPN huyện Đăk Song và Hội LHPN huyện Krông Nô đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ đề của năm 2019./.

                                                  Nguyễn Hương - Hội LHPN tỉnh Đắk Nông