user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-e5feddc7d08d711194d9b6fcdf0e929b\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-e5feddc7d08d711194d9b6fcdf0e929b\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-e5feddc7d08d711194d9b6fcdf0e929b\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2976\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563860956, expire = 1563882556, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-e5feddc7d08d711194d9b6fcdf0e929b' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Báo chí và dư luận xã hội

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí là vũ khí sắc bén của cách mạng, là đội xung kích trong công tác tư tưởng, là một bộ phận cơ bản, quan trọng không thể tách rời trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, báo chí luôn có những nhiệm vụ, vai trò quan trọng, gắn liền với hoạt động của Đảng, phục vụ mục tiêu cách mạng, phục vụ lợi ích của nhân dân. Khi nền kinh tế đất nước phát triển thì báo chí cũng không ngừng đổi mới, năng động và sáng tạo, ngoài loại hình báo in truyền thống thì hiện nay có hàng loạt các kênh truyền hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử…; qua đó, giúp cho công chúng mở rộng không gian thu nhận tin tức và tri thức, thỏa mãn nhu cầu giải trí, và báo chí trở thành phương tiện gần gũi, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức và giáo dục con người, định hướng dư luận xã hội vì sự tiến bộ của xã hội.

Dư luận xã hội là một hiện tượng xã hội đặc biệt mà qua đó một số đông người đã biểu thị thái độ, đánh giá, nhận xét về một (các) vấn đề mang tính thời sự liên quan đến họ (xã hội) và họ dành một sự quan tâm nhất định. Vì thế với ý nghĩa lành mạnh của nó, dư luận là hiện tượng cần được chú ý trong chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thông qua dư luận cũng có thể nắm bắt được ý kiến, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân,... từ đó các nhà lãnh đạo, quản lý điều chỉnh hành vi, xử lý sự việc tiêu cực, đề ra các quyết sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, cần tỉnh táo trước dư luận chủ yếu dựa trên nhận thức cảm tính, bức xúc, hoặc một số kẻ lợi dụng internet cố tình tạo dư luận để thao túng công chúng, gây sức ép lên chính quyền, tiến công vào uy tín cán bộ, đảng viên…

“Báo chí” và “dư luận xã hội” có quan hệ chặt chẽ với nhau, bởi thông tin báo chí đưa ra có thể tạo nên dư luận, điều đó đòi hỏi khi báo chí chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cần phải đưa ra thông tin khách quan, chính xác, nghiêm túc, đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận… Thông qua dư luận, người làm báo phải chú trọng tới những hoạt động xung quanh mà dư luận phản ánh để tìm hiểu, nắm bắt, chịu trách nhiệm phản ảnh và hướng bạn đọc hiểu được dư luận xã hội theo hướng tích cực. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”, đồng thời, Người cũng đòi hỏi báo chí phải lãnh đạo dư luận: “không biết lãnh đạo dư luận, không biết thúc đẩy và nâng cao tinh thần đấu tranh của nhân dân là một trong những khuyết điểm của báo chí…”.  Nếu không bảo đảm các yêu cầu này, chính báo chí có thể tạo ra dư luận, đẩy tới các hệ lụy tiêu cực, làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức, cá nhân, phản tác dụng, ảnh hưởng tới uy tín của báo chí.

Trong thời gian qua, báo chí cả nước nói chung, báo chí của tỉnh nói riêng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; cỗ vũ, động viên, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào đời sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức, niềm tin và hành động của các tầng lớp trong xã hội. Báo chí cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Báo chí định hướng dư luận vì sự tiến bộ của xã hội, qua đó góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Nhưng thực tế, bên cạnh những yếu tố tích cực, tiêu biểu và sự phát triển lớn mạnh về quy mô, tính chất của báo chí để mang nhiều tiện tích đến cho người đọc, người xem, người nghe thì đâu đó vẫn còn những bài báo, những nhà báo đưa thông tin còn thiếu trung thực, phiến diện một chiều, giật gân, câu khách rẻ tiền, lái dư luận theo một chiều hướng, cách hiểu khác gây tâm lý hoang mang, bất ổn, mất niềm tin  vào Đảng, vào đường lối phát triển đất nước. Sự hạn chế này trước hết có thể do non kém về chính trị, nghiệp vụ của một bộ phận phóng viên, cộng tác viên; sự buông lỏng trong quản lý nội dung, thông tin, quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí; đồng thời cũng vì một số báo quá nhấn mạnh đến chức năng giải trí, chạy theo lợi nhuận đơn thuần nên đã làm mất vai trò quan trọng, tích cực của báo chí. Bởi vậy, để khắc phục điều này, mỗi người làm báo khi vào nghề, khi cầm bút hãy nghĩ tới những vinh dự và trách nhiệm của bản thân, của nghề báo - một nghề cao quý, thiêng liêng. Cần hiểu được rằng, báo chí không chỉ là phương tiện thông tin thuần túy, càng không phải là công cụ giải trí đơn thuần mà báo chí còn có chức năng tuyên truyền, cổ động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, giáo dục và định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực, hành động vì mục tiêu cao cả là xây dựng và phát triển đất nước.

Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang trong 94 năm qua, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và lòng mong đợi của nhân dân.

                                                                                             Lê Hoa - BTGTU