user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-af1f72e92b0eda60ec2567bd32f90d46\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-af1f72e92b0eda60ec2567bd32f90d46\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-af1f72e92b0eda60ec2567bd32f90d46\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2977\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580239360, expire = 1580260960, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-af1f72e92b0eda60ec2567bd32f90d46' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019

Ngày 26/6/2019, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019, với sự tham gia của 70 đại biểu chính thức đại diện cho trên 220 hội viên cựu chiến binh của 22 tổ chức hội cơ sở hội trực thuộc.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thi đua “Cựu chiến binh gương” gắn với phong trào thi đua “Hai nhất, ba nêu gương”, thời gian qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được quan tâm, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Hội Cựu chiến binh Khối đã tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Hầu hết cán bộ, hội viên cựu chiến binh đều gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các phong trào thi đua đã trở thành động lực góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhân tố mới, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua thực hiện các phong trào thi đua Hội Cựu chiến binh Khối đã được các cấp hội đã khen thưởng cho 225 tập thể và cá nhân CCB có thành tích xuất sắc. Hội Cựu chiến binh Khối 5 năm liền được công nhận là tổ chức hội đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Quang - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung Thành - Đoàn Kết - Gương Mẫu - Đổi Mới; tích cực rèn luyện, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động. Hội Cựu chiến binh Khối tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đảng các cấp đề ra.

 

Đ/c Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đua yêu nước (Cựu chiến binh gương mẫu)

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 - 2019. Đại hội đã tiên dương, khen thưởng 5 tập thể và 25 cá nhân điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” Hội Cựu chiến binh Khối trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đỗ Trường Sơn - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối