user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-0cdd1a90284681a72249a24318538b57\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-0cdd1a90284681a72249a24318538b57\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-0cdd1a90284681a72249a24318538b57\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2984\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1575629800, expire = 1575651400, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-0cdd1a90284681a72249a24318538b57' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Ứng xử có trách nhiệm trên mạng xã hội

Trong những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của mạng internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá sự ổn định của đất nước. Đáng báo động là thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cấp cao; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và việc xử lý kỷ luật, khởi tố một số cán bộ, đảng viên cao cấp vi phạm pháp luật; các vấn đề nhạy cảm như thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường… để tập trung xuyên tạc, phát tán thông tin xấu độc, bịa đặt, sai sự thật, cổ xúy cho các hoạt động chống phá tổ chức đảng, chính quyền các cấp, gây mất ổn định xã hội.

Ở Đắk Nông, thời gian qua, dưới sự tác động của các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng, một số người do thiếu hiểu biết, hoặc chưa nắm thông tin đầy đủ, hoặc có tư tưởng không vừa ý với một số vấn đề, quyết định của cơ quan, tổ chức đã đăng tải thông tin sai sự thật (điển hình là vụ thông tin giả về dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Đắk Mil), hoặc vô tình lan truyền, chia sẻ thông tin bị bóp méo, xuyên tạc, hoặc có những phát ngôn, ý kiến xúc phạm đến tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội, đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý theo quy định của Luật an ninh mạng.

Trước tình hình đó, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân hiện nay là cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội. Bởi lẽ, nếu chúng ta thờ ơ, cho đó là nhiệm vụ của ngành an ninh, ngành tuyên giáo thì chúng ta đã vô tình dành một “mảnh đất” rất rộng trên mạng xã hội cho các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền, xuyên tạc; cho những người nhận thức chưa đầy đủ, thiếu thông tin chính thống, những người nắm và hiểu vấn đề còn nông cạn… tham gia cổ xúy, tuyên truyền, quảng bá cho cái xấu, cái sai, bất chấp hậu quả tai hại của nó đối với ổn định xã hội và sự phát triển của đất nước.

Nhằm thực hiện tốt Luật an ninh mạng, tuyên truyền nhân rộng cái đẹp, cái tốt, phản bác thông tin xấu độc để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạng cần thực hiện một số biện pháp sau:

Trước hết, phải nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng; thường xuyên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối trên mạng Internet, nhất là trước những vấn đề, sự kiện mà chúng lợi dụng xuyên tạc và nhận thức rõ mức độ nguy hại, ảnh hưởng của các thông tin xấu, độc.

Thứ hai là, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt nhằm trao đổi, làm rõ về bản chất, âm mưu từ thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối. Trên cơ sở tài liệu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức cung cấp luận cứ, thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội để quán triệt cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi mình quản lý nhận diện, phân tích được tác hại của thông tin xấu độc, xây dựng ý thức tự phòng vệ và tham gia đấu tranh phản bác khi tham gia tương tác trên mạng xã hội.

Thứ ba là, các đồng chí cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần sâu sát, nắm vững mọi hoạt động và tình hình tư tưởng, thái độ, quan điểm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị khi chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, nhất là trong những đợt cao điểm liên quan đến tình hình an ninh chính trị. Đồng thời có nội dung giáo dục, định hướng, điều chỉnh nhận thức của cán bộ, đảng viên đúng đắn, kịp thời.

Thứ tư là, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải biến trang mạng xã hội của cá nhân mình thành kênh quan trọng để tuyên truyền thông tin chính thống, nhân rộng cái đẹp, việc tốt, lấn át thông tin tiêu cực, xấu độc.

Hiện nay, ở cấp tỉnh đã xây dựng được một số trang, nhóm facebook thu hút đông đảo các thành viên tham gia tương tác, chia sẻ thông tin, phản bác các thông tin xấu độc như: Nhóm Đắk Nông ngày mới (8.200 thành viên), Trang Tin nhanh Đắk Nông (5.800 thành viên), Đắk Nông Xanh,…; một số địa phương như Krông Nô, Đắk Song, Gia Nghĩa, Đắk Mil cũng đã xây dựng trang, nhóm facebook để thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, bước đầu tạo sức lan tỏa.

Với trách nhiệm chính trị của mình, cán bộ, đảng viên phải chủ động tham gia và tích cực, thường xuyên chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay và các hoạt động ý nghĩa của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể nơi mình công tác, sinh hoạt… nhằm cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Thứ năm là, khi tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội, phải thể hiện rõ chính kiến, quan điểm chính trị của bản thân trước các thông tin sai lệch, xuyên tạc, các luận điệu kích động, chia rẽ khi tương tác. Từ đó, giúp định hướng các luồng thông tin tích cực cho các thành viên trong trang, nhóm và chính bạn bè của mình trên mạng xã hội. Kiên quyết không tham gia và chia sẻ, lan truyền các tin, bài, hình ảnh từ các trang, nhóm trên mạng xã hội có nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

                                                                                  Thành Nhân - BTGTU