user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-44c3c3976f785cd54262bce88a561983\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-44c3c3976f785cd54262bce88a561983\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-44c3c3976f785cd54262bce88a561983\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3013\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579896458, expire = 1579918058, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-44c3c3976f785cd54262bce88a561983' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VII năm 2019

Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ VII với chủ đề “Đắk Nông - thanh âm ngày mới” được diễn ra từ ngày 13/8 đến 15/8/2015, với sự tham gia của hơn 500 diễn viên không chuyên của 16 đoàn văn nghệ đến từ các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh và 8 huyện, thị xã với 81 tiết mục ca múa nhạc được chọn lựa từ các hội thi, hội diễn tại cơ sở

          Liên hoan văn nghệ năm nay được tổ chức có nhiều điểm khác biệt hơn so với các lần trước. Chương trình thi gồm nhiều thể loại ca, múa, nhạc, trong đó yêu cầu các Đoàn phải có ít nhất 01 tiết mục ca ngợi về vùng đất, văn hóa, con người Đắk Nông hoặc địa phương; khuyến khích các Đoàn dàn dựng biểu diễn các tiết mục nhạc cụ dân tộc mang bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương tham gia Liên hoan. Các yếu tố này sẽ làm tăng thêm sự cạnh tranh, thi đua giữa các Đoàn về tính chuyên môn, sự đầu tư cho chương trình, làm cho Liên hoan thêm phong phú, thêm nhiều màu sắc. Sau khi bế mạc Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ chọn các tiết mục có chất lượng của các đơn vị để lưu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn các huyện Cư Jút, Đắk Mil và Đắk Song.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Văn nghệ quần chúng là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với mỗi người dân ở từng địa bàn dân cư, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân mà còn góp phần tích cực vào việc duy trì và phát triển những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Bên cạnh tạo ra sân chơi lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân, phong trào văn nghệ quần chúng chính là vũ khí sắc bén trong giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới và đấu tranh với những cái xấu, cái lỗi thời, lạc hậu trong mỗi người dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở cũng như xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Liên hoan nhằm đánh giá chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, phát hiện nhân tố mới bổ sung nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà; đồng thời là dịp để các diễn viên quần chúng, các hạt nhân văn nghệ không chuyên trong toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, về toàn đoàn, giải nhất thuộc về Đoàn văn nghệ quần chúng Công an tỉnh; đồng giải nhì là Đoàn văn nghệ quần chúng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn văn nghệ quần chúng huyện Krông Nô; Đoàn văn nghệ quần chúng thị xã Gia Nghĩa, Đoàn văn nghệ quần chúng huyện Đắk Mil và Đoàn văn nghệ quần chúng Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh đồng giải 3. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 17 giải A, 18 giải B cho cá nhân; 10 giải A, 10 giải B cho tập thể và 2 giải phụ cho tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc và tiết mục diễn viên trẻ tuổi nhất.