user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-b780b9377a867e080f51282fa32f233e\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-b780b9377a867e080f51282fa32f233e\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-b780b9377a867e080f51282fa32f233e\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3106\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580243123, expire = 1580264723, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-b780b9377a867e080f51282fa32f233e' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Tỉnh Đắk Nông có 2.361 doanh nghiệp đang hoạt động

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp uỷ, chính quyền các cấp của tỉnh đã nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm, phù hợp với nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 395 doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, 31 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, chiếm 7,84% với tổng số vốn 406 tỷ đồng; Lĩnh vực Công nghiệp, khai khoáng, sản xuất, chế biến, xây dựng 103 doanh nghiệp chiếm 26,08% với tổng số vốn 601 tỷ đồng; Lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ, Vận tải 261 doanh nghiệp chiếm 66,08 % với tổng số vốn 1.165 tỷ đồng; số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đến 30/09/2019 là 3.242 lao động. Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 101 doanh nghiệp, tăng 27,8 % so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, trong 9 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đầu tư 13 dự án, với tổng vốn đầu tư 293,118 tỷ đồng, tập trung vào 2 lĩnh vực: Công nghiệp - Xây dựng 12 dự án, vốn đăng ký 286,118 tỷ đồng; xã hội hóa 01 dự án, vốn đăng ký 07 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các cấp, ngành cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp lớn mạnh, cùng chung tay, góp sức thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh ngày một phát triển. Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cần xây dựng, triển khai hiệu qủa các hoạt động của hội, từ đó, làm cầu nối và phản biện xã hội để hiến kế cho tỉnh về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân.

Thanh Tùng