user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-f8a6b6d46bbc26f43b7b3db9b9bf2290\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-f8a6b6d46bbc26f43b7b3db9b9bf2290\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-f8a6b6d46bbc26f43b7b3db9b9bf2290\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3198\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580238159, expire = 1580259759, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-f8a6b6d46bbc26f43b7b3db9b9bf2290' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Đảng ủy Trường THPT DTNT N’Trang Lơng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

Chiều ngày 13/01/2020, Đảng ủy Trường THPT DTNT N’Trang Lơng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể 32 đồng chí đảng viên trong đảng bộ nhà trường, đồng chí Lê Văn Thông, Phó Bí thư Đảng ủy - chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết đảng bộ và báo cáo kiểm điểm tập thể đảng ủy năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 đã đánh giá một cách toàn diện về những hoạt động của Đảng bộ nhà trường trong năm vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, năm 2019, đảng bộ trường THPT DTNT N’Trang Lơng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Năm học 2018 - 2019, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định và nâng cao, cụ thể: tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 63%, học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp đạt tỷ lệ 98,7% (nằm trong tốp 5 trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất của tỉnh); tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020; 100% CB-GV- NV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ luôn coi trọng công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… tới toàn thể đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, khẳng định: Đảng ủy Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh những việc trước mắt và lâu dài mà Đảng bộ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới. Tích cực đổi mới công tác quản lí, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Lê Văn Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, trao thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy đã công bố quyết định khen thưởng cho tập thể Chi bộ 1 đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

                            Phạm Ngát - Đảng bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh