user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-0292e998308d282ea3d3b1e307b04ce3\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-0292e998308d282ea3d3b1e307b04ce3\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-0292e998308d282ea3d3b1e307b04ce3\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3201\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580237876, expire = 1580259476, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-0292e998308d282ea3d3b1e307b04ce3' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

88% người dân Đắk Nông tham gia Bảo hiểm y tế

Với tổng số đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 96 đại lý thu được trải dài khắp thôn, bon, buôn. Năm 2019, BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 548.683 người, tăng 4% so với năm 2018, đạt 100.8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 88%/87,3%, vượt 0,7% chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 được Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; Tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc đạt 9,8% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Về số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 979 tỷ 284 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Về công tác chi trả, năm 2019 BHXH tỉnh đã chi trả các chế độ với số tiền 658 tỷ 880 triệu đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đã được BHXH các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, chính xác theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Bên cạnh việc kịp thời giải quyết các chế độ BHXH, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh Đắk Nông đã thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chế độ BHXH. Trong năm 2019 số người hưởng chế độ BHXH  là 4.572 người, tăng 5,85% so với năm 2018; thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 994.566 lượt người, với số tiền hơn 282 tỷ 939 triệu đồng.

Có được kết quả trên, trong năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được Ngành BHXH triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: duy trì phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải, phát sóng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT, công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đăng các tin bài về các hoạt động thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của BHXH tỉnh và của Ngành, trong đó nổi bật như, phối hợp với: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các xã có người dân công giáo ở huyện Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút với Báo Đắk Nông thực hiện 10 chuyên mục BHXH, BHYT trên Báo Đắk Nông; với Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện 6 chuyên mục phát thanh, 8 chuyên mục truyền hình về BHXH, BHYT. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT học sinh cho đội ngũ giáo viên, phụ huynh, học sinh… Tính đến ngày 31/12/2019, số học sinh tham gia BHYT trên địa bàn là 138.000 em, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh là 96%. Nhằm đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trên các địa bàn dân cư, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tổ chức được 146 hội nghị tuyên truyền trực tiếp với 3.703 người tham gia, phát triển được 2.180 người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh, đạt chỉ tiêu giao.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp, công tác CCHC luôn được BHXH tỉnh quan tâm, chú trọng. Đến nay, toàn ngành đã giảm được tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong năm xuống còn khoảng 1,3%/năm (giảm 3,2% so với năm 2018), tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98.5%/năm (tăng 3.5% so với năm, 2018); thực hiện việc xin lỗi người dân, đơn vị khi để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn; thực hiện quy trình ký số điện tử hồ sơ thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ BHXH, qua đó đã giảm được giấy tờ, thời gian trình ký...

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, trong năm vẫn còn một sô tồn tại, hạn chế: số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 12/2019 là 26 tỷ 540 triệu đồng, chiếm 2,63% số phải thu; việc cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ còn xảy ra tình trạng sai lệch thông tin từ đơn vị trích lập. Công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn vì trình độ nhận thức dân trí còn thấp, giao thông đi lại còn khó khăn. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2019 là 658 tỷ 880 triệu đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; chi BHYT là 282 tỷ 940 triệu đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, vượt 22,5% so với dự toán Trung ương giao (vượt 52 tỷ đồng).

Lãnh đạo BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2020 cùng với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. BHXH tỉnh Đắk Nông tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí. Tăng cường khai thác, phát triển đối tượng tham gia theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; đẩy mạnh khai thác BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, phát triển ổn định đối tượng tham gia BHYT, tiến đến BHYT toàn dân theo lộ trình đề ra, thực hiện thắng lợi tiêu chí BHYT trong bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý tài chính; cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định. Nâng cao hiệu quả giám định thanh toán chi phí KCB BHYT bằng dữ liệu điện tử đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; chủ động và phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống; đồng thời giải quyết nhanh chóng, kịp thời chế độ cho người dân tham gia BHYT.

Thanh Tùng - Ban Tuyên giáo TU