user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-cf079770b94668c73bac0f01b21ee691\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-cf079770b94668c73bac0f01b21ee691\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-cf079770b94668c73bac0f01b21ee691\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/24/2709\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856392, expire = 1563877992, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-cf079770b94668c73bac0f01b21ee691' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Chung sức trẻ Khối các cơ quan tỉnh xây dựng nông thôn mới

Qua 5 năm triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện; với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trong những năm qua đã chỉ đạo tất cả các cơ sở đoàn xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia góp phần tạo ra diện mạo mới cho nông thôn trong tỉnh.

Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, tuổi trẻ Khối cơ quan  tỉnh đã tham gia cùng các cấp có thẩm quyền hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở, tôn tạo cảnh quan, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ an ninh trật tự nông thôn. Thông qua các chương trình tình nguyện, toàn Đoàn Khối đã thường xuyên tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, cũng như tinh thần cho bà con nhân dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong toàn tỉnh.

Cụ thể, Đoàn Khối trong những năm qua đã phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 người dân trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Nhiều cơ sở Đoàn trực tiếp tham gia tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế cho gần 500 hộ dân, điển hình như chi đoàn Hội Nông dân tỉnh, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi đoàn Sở khoa học - Công nghệ... Đã trao hơn 1.500 suất học bổng và quà cho 1.500 em thiếu nhi vượt khó học giỏi, tổng kinh phí ước tính hơn 600 triệu đồng; mặt khác, ĐVTN trong khối đã kêu gọi được hàng ngàn suất quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với giá trị ước tính hàng tỷ đồng. Tổ chức nhiều đợt phát quang dọc các tuyến đường, kênh mương; tổ chức được khoảng 5 km đường thắp sáng đường quê, điển hình như Chi đoàn Sở Tài chính; hỗ trợ, lắp đặt mới hoặc sữa chữa đường điện, bóng đèn cho trên 30 hộ dân, dẫn đầu trong phong trào này là Đoàn cơ sở Sở Công Thương. Các Chi đoàn trong Khối tổ chức nhiều đợt ra quân trồng cây xanh trên các tuyến đường buôn, bon, đã trồng được gần 3000 cây xanh dọc các tuyến đường. Các chi đoàn trong Khối xây dựng được 03 tủ sách pháp luật; tổ chức được trên 20 buổi tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Các chi đoàn trong Khối tổ chức được hàng chục buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại các buôn, bon kết nghĩa, đỡ đầu. Chi đoàn Cục thuế tỉnh tổ chức được điểm truy cập internet tại Buôn Choah, Krông Nô; Chi đoàn cơ sở Khoa học - Công nghệ đã phối hợp công đoàn cơ quan trao tặng và hướng dẫn chăm sóc giống cho già làng tại Bon kết nghĩa. Đội ngũ sinh viên tình nguyện Trường Trung cấp Nghề tổ chức chiến dịch hè tại các vùng khó khăn của tỉnh; Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hàng chục chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ bà con nhân dân, thu hút hàng nghìn lượt người dân vùng sâu, vùng xa đến xem... Đây là những công trình, phần việc thanh niên mang đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn đối với các cơ sở, địa phương đang còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM nhằm góp phần tạo sự chuyển biến, khởi sắc ở mỗi địa phương.

 

Tham gia xây dựng “Thắp sáng đường quê” tại xã Đạo Nghĩa, Đắk R’lấp

 

Vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu tác động rất lớn đến đời sống xã hội, từ đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối luôn quan tâm và thường xuyên tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” góp phần tuyên truyền trong nhân dân, cán bộ, ĐVTN nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đoàn đã chủ động xây dựng công trình thanh niên gắn với hoạt động ra quân làm sạch, đẹp vệ sinh môi trường dọc tuyến đường trước tiền sảnh các cơ quan, đơn vị, thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia.

Không những chỉ đạo tốt các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt việc chung tay xây dựng nông thôn mới, mà những năm gần đây Ban thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia và hưởng ứng như: Năm 2016, phối hợp tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên đến từ 53 tổ chức đoàn trực thuộc; năm 2017 phối hợp tổ chức chương trình “Tri thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song vơi nhiều nội dung và chương trình thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Đoàn Khối đã sáng tạo trong việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị hảo tâm, từ thiện đến từ TP Hồ Chí Minh để góp phần cùng tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Phối hợp tổ chức chương trình “Tri thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

 tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

 

Không hô hào chung chung mà xắn tay “vào cuộc” bằng những hành động cụ thể thiết thực, sau 5 năm chung tay xây dựng NTM, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đã thấy rõ lợi ích thiết thực của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đối với gia đình, xã hội và tự nguyện góp sức tham gia bằng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới” để tiếp tục quyết tâm chung sức, đồng lòng, để góp một phần cùng nhân dân trong tỉnh sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

         Anh Biên - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCCQ tỉnh