user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-f06056c2cc51ac93d14c1b4fb734bd9a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-f06056c2cc51ac93d14c1b4fb734bd9a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-f06056c2cc51ac93d14c1b4fb734bd9a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/3/2968\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563860141, expire = 1563881741, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-f06056c2cc51ac93d14c1b4fb734bd9a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tuyên giáo

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”

Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTW, ngày 03/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2019). Sáng ngày 14/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Trung ương  Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Diễn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Thiếu tướng - Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu V. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh trong tỉnh và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương.

 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học: Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 80 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, các học viện, nhà trường, các nhân chứng lịch sử; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các tỉnh, thành trên địa bàn mà đường Hồ Chí Minh đi qua; các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học. Các tham luận đã phản ánh khá đầy đủ và toàn diện, phân tích, luận giải, nhận định và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay với các nội dung nổi bật như: đánh giá, phân tích và làm rõ về tuyến vận tải chi viện chiến lược Đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết quả tất yếu của sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân; tái hiện cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn… Từ đó, khẳng định ý chí chiến đấu kiên cường, bền bỉ vì mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất đất nước; thuật quân sự độc đáo, linh hoạt của quân và dân ta trong quá trình xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch Trường Sơn.

Hội thảo cũng đã làm rõ thêm về mối quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa quân đội và Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; sự ủng hộ tích cực, giúp đỡ chân thành của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, Cu Ba và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Qua đó, đánh giá, rút ra những bài học lịch sử và kinh nghiệm thực tiễn quý báu có giá trị lý luận, thực tiễn trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và bảo vệ tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Những bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần vận dụng hiệu quả vào xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới.

Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; ý chí, tinh thần, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam; sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam; vai trò đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trên các tuyến đường Trường Sơn đi qua... Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức, góp phần đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta đã giành được.

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5/1959 - 19/5/2019) tại tỉnh Đắk Nông, trước đó, chiều ngày 13/5/2019, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông chủ trì đoàn đại biểu đã tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia bon Cây Xoài (thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa), cùng với sự kiện này, Thượng tướng Lê Chiêm và một số đại biểu đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Tối ngày 13/5/2019, tại  khu đảo nổi (hồ trung tâm Gia Nghĩa), kênh Truyền hình Quốc gia miền Trung và Tây Nguyên -VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Giao điểm Trường Sơn” để chào mừng Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh