user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-aff0a3bcc242731e4f1da464be24cdc1\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-aff0a3bcc242731e4f1da464be24cdc1\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-aff0a3bcc242731e4f1da464be24cdc1\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/378/235\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579899440, expire = 1579921040, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-aff0a3bcc242731e4f1da464be24cdc1' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Danh sách các TCCS đảng trực thuộc

Danh sách tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

DANH SÁCH CÁC TCCS ĐẢNG TRỰC THUỘC (tính đến tháng 9/2012)

 

CỤM SỐ 1

 

       Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: dbsnnptnt@daknong.gov.vn

 

 

3   Đảng bộ Sở Công th­ương

        Địa chỉ:       Đường Tô Hiến Thành, khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05012.216.943

        Emaildbsct@daknong.gov.vn

 


4   Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: cbstnmt@daknong.gov.vn

 

 

5   Đảng bộ Kho bạc Nhà n­ước tỉnh

      Địa chỉ:       đường 23/3; phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.544.202

        Email:  cbkbnn@daknong.gov.vn       

 

 

6   Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp 

      Địa chỉ:      Tổ Dân phố 4, phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa

      Điện thoại: 05013.544.591

        Email:  cbbqlckcn@daknong.gov.vn       


     

7   Chi bộ Ban quản lý phát triển khu đô thị mới

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: cbbqlptkdtm@daknong.gov.vn


 

8   Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư­ Thương mại & Du lịch

      Địa chỉ:     Khu trung tâm hội nghị, đường Trần Hưng Đạo, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.548.005

        Email:         tipc.dano@gmail.com

 

9   Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

        Địa chỉ:       Tổ 2, phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

        Điện thoại: 05013.544.286

        Email:         vp.ubnd@daknong.gov.vn


10  Đảng bộ Sở Tài chính

         Địa chỉ:       Khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

         Điện thoại: 05013.544.142

         Email:         stc@daknong.gov.vn


11  Đảng bộ Sở Nội vụ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

12  Chi bộ Sở Xây dựng

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

13  Chi bộ Ngân hàng Nhà nư­ớc

       Địa chỉ:       Số 201 đường 23/3, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.544.507

        Email:         daknongsbv@gmail.com

 

14  Chi bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư

      Địa chỉ:       

        Điện thoại: 05013.549.234

        Email:         skhdt@daknong.gov.vn

 

15  Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh

      Địa chỉ:       đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05016.260.606

        Email:         hdnd@daknong.gov.vn

 

16  Chi bộ Cục Thống kê tỉnh 

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

CỤM SỐ 2

1   Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch

        Địa chỉ:      

        Điện thoại: 05013.549.133

        Email:  sovhttdaknong@yahoo.com.vn


2   Đảng bộ Sở Y tế

        Địa chỉ:       Đường Trần Hưng Đạo, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.546.698

        Email:         soytedn.daknong@gmail.com

         

3   Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

4   Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

5   Đảng bộ Sở Lao động - Th­ương binh & Xã hội

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

6   Đảng bộ Cục thuế tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

7   Chi bộ Sở Khoa học & Công nghệ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

8   Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

      Địa chỉ:  đường 23/3, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

        Điện thoại: 05016.260.203

        Email: cuonglc.stttt@daknong.gov.vn

 

9   Chi bộ Sở Ngoại vụ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

10  Chi bộ Bảo hiểm Xã hội

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

11  Chi bộ Tr­ường phổ thông Dân tộc Nội trú

      Địa chỉ:

        Điện thoại: 05012.216.356

        Email:         dtnttinh.daknong@moet.edu.vn


12  Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

13  Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình

       Địa chỉ:      Tổ 2, phường Ngĩa Đức, TX Gia Nghĩa, Đăk Nông

         Điện thoại: 0501.3545.315

         Email:         tchc.ptth@daknong.gov.vn


14  Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

      Địa chỉ:       đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.543.573

        Email:         vanphong.vksdaknong@gmail.com

 

15  Chi bộ Sở Tư­ pháp

     Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:        stpdaknong@gmail.com

 

16  Chi bộ Thanh tra Nhà nư­ớc tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

17  Chi bộ Toà án Nhân dân tỉnh

      Địa chỉ:      Tổ Dân phố 3, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.570.702; 05013.545.149

        Email:         daknong@toaan.gov.vn

 

18  Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh


        Địa chỉ:       Đường Lê Duẩn, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

        Điện thoại: 05013.548.014

        Email:         daknong@moj.gov.vn


19  Chi bộ Cơ sở Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:


CỤM SỐ 3

1   Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

2   Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:05133.545.458

        Email:        tgtudaknong@gmail.com

 

3   Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

4   Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:   

 

5   Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

6   Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

7   Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ Khối

      Địa chỉ:       đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.543.573

        Email:         vanphong.vksdaknong@gmail.com

 

8   Đảng bộ Tr­ường Chính trị tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

9   Chi bộ Báo Đăk Nông

      Địa chỉ:      đường Trần Hưng Đạo, TX Gia Nghĩa

        Điện thoại: 05013.544.476

        Email:         tsbaodaknong@gmail.com

 

10  Chi bộ Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

11  Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

12  Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

13  Chi bộ Hội Cựu Chiến bỉnh tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email: cbhccbdn@gmail.com


14  Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

15  Chi bộ Liên minh Hợp tác xã

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

16  Chi bộ Hội chữ thập đỏ tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

17  Chi bộ Hội Đông y tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

18  Chi bộ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

      Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

 

: Danh Sach TCCS dang va cap uy.doc