user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-6c26cc1d83bd44cb87bc22912d2a9e21\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-6c26cc1d83bd44cb87bc22912d2a9e21\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-6c26cc1d83bd44cb87bc22912d2a9e21\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/381/2061\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1576416075, expire = 1576437675, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-6c26cc1d83bd44cb87bc22912d2a9e21' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Các công tác khác

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt điển hình tiêu biểu

Ngày 24/7/2015, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi Lễ


Đến dự có đồng chí Trần Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng, các ban đảng Tỉnh ủy, cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc, các gương điển hình tiêu biểu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015

 

Theo đó, trong những năm từ 2011 - 2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được 100% TCCS đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Khối các cơ quan tỉnh tích cực hưởng ứng. Từ đó, các phong trào thi đua đã được phát động sôi nổi, rộng khắp ở các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Khối. Các phong trào thi đua đã góp phần rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là lãnh đạo giải quyết được nhiều vấn đề trọng yếu, nổi cộm, bức xúc, kéo dài chậm xử lý của cơ quan, đơn vị mình. Qua các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ giai đoạn 2011 - 2015 đã xuất hiện trên 700 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tiêu biểu nhất là 50 gương việc tốt, 100 gương người tốt điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 được Đảng ủy Khối xét chọn tuyên dương, khen thưởng. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới như: Việc sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức phong trào thi đua ở cơ sở; việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; việc phối hợp giữa các thành viên trong Cụm còn hạn chế…

 

Đ/c Trần Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, đồng chí gợi ý một số phương hướng, giải pháp  để Đảng ủy Khối thực hiện trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả như: Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); chú trọng sơ, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; tích cực hơn nữa tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan tâm tuyên dương, khen thưởng cho đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất.

Cũng tại buổi Lễ tuyên dương, khen thưởng, Đảng ủy Khối phát động thi đua trong toàn Đảng bộ; đại diện Đảng ủy Sở Công thương, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát biểu hưởng ứng.

 

Đ/c Trần Phương, đ/c Trương Công Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức

Tỉnh ủy trao hoa và Biểu chương tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu


Nhân dịp này, Đảng ủy Khối khen thưởng cho 07 gương việc tốt, 10 gương người tốt; UBND tỉnh khen thưởng cho 05 gương việc tốt, 05 gương người tốt điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Ngọc - CV Văn phòng Đảng ủy Khối