user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-859a0953473d534124e961dda0a3acfe\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-859a0953473d534124e961dda0a3acfe\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-859a0953473d534124e961dda0a3acfe\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2373\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553360698, expire = 1553382298, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-859a0953473d534124e961dda0a3acfe' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Đạo đức công vụ từ nhận thức đến thực tiễn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa có đức, vừa có tài. Theo Người: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” hay “Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, bên cạnh tài năng, trí tuệ, Người cũng đặc biệt quan tâm, coi trọng đến mặt đạo đức.

Tư tưởng của Bác về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức xuất phát từ nền tảng và tầm quan trọng của vấn đề đạo đức người cách mạng mà Người đã dày công xây đắp. Bác khẳng định đạo đức của người cách mạng cần thiết như nguồn của sông, gốc của cây. Muốn lãnh đạo được nhân dân thì bên cạnh tài trí, người cách mạng phải có đạo đức. Theo Bác, đạo đức chính là “gốc” của người cán bộ cách mạng. Nếu gốc ấy vững, thì người cán bộ dễ dàng phát huy tài trí, tự làm sáng đẹp bản thân và trở thành người có ích cho nước, cho dân. Nếu gốc ấy không vững, thì người cán bộ dễ dàng ngả nghiêng, sa ngã, “lòng dạ không còn trong sáng nữa”, và khi đó, họ sẽ tự làm xấu chính mình và làm hại đến công việc chung của Đảng, Nhà nước.

Cái “gốc” được xây dựng trên tư tưởng: “người cán bộ phải là người đày tớ, công bộc của dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân”. Suốt cả cuộc đời mình, Người đã rất nhiều lần căn dặn, nhắc nhở chúng ta những điều thiết tha, tâm huyết: cán bộ và đảng viên phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đây tớ thật trung thành của nhân dân. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

Đạo đức công vụ theo tư tưởng của Bác là đạo đức cách mạng được thể hiện qua nhận thức, hành vi, việc làm cụ thể của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Người cán bộ trong việc thực thi công vụ theo quan điểm của Bác cần có những phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”có tinh thần trách nhiệm cao với công việcchấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thực hiện công vụ; có ý chí rèn luyện, cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu trong công việc, không ngại khó khăn gian khổ; có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

Trong xã hội xưa, thời kỳ vua chúa, chúng ta cũng thường thấy các giai thoại đẹp về các vị quan chức cao trong triều đình nhưng lại có cuộc sống gần gũi với người dân. Cụ Nguyễn Công Trứ, giúp dân quai đê lấn biển, cùng sống với nhân dân, gần gũi thân thiết….

Nền dân chủ, xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay cũng không ít những tấm gương tận tụy, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương rõ nhất mà chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, đi trước nỗi khổ của người dân và hưởng sướng sau cái sướng của người dân.

Nền hành chính công vụ được thực hiện ổn định trong phạm vi cả nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa vì lợi ích nhân dân phục vụ nhân dân. Trong thời bình, cuộc sống hiện đại với những xô bồ của cơ chế kinh tế thị trường. Thấm nhuần đạo đức của Bác, đa số cán bộ gương mẫu, tận tụy gần gũi với người dân, thực sự là công bộc của nhân dân. Có thể kể ra đây một vài điển hình như đồng chí Trương Đình Tuyển (nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An) là tấm gương về lối sống giản dị, không quan cách, cầu kỳ; người dân xứ Nghệ luôn thấy một hình ảnh gần gũi mỗi chiều cuối tuần có một bác đi xe đạp hơn 40 cây số từ thành phố Vinh về nhà; đồng chí Nguyễn Bá Thanh (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), trực tiếp đến những nơi mà cuộc sống người dân còn khó khăn để tìm hiểu tình hình và có những hướng giải quyết thấu tình đạt lý…

Chúng ta cũng bắt gặp những đồng chí cán bộ làm cùng dân, ngủ cùng dân, cầm tay chỉ việc cho người dân cùng chăm lo phát triển kinh tế, xã hội,… thực sự là người cán bộ gần dân, là công bộc của dân.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, tận tụy, trách nhiệm với công việc thì vẫn còn tình trạng một số cán bộ hạch sách nhân dân, cán bộ sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong công việc khi được giao, nhưng lại dành phần về mình. Đi làm thì đi muộn, la cà quán xá, không chấp hành giờ giấc, đến làm việc thấy người dân còn hạch sách…nên mới có những câu nói vui là kiểu (văn hóa phong bì)…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu cấp bách hiện nay, vừa là mục tiêu lâu dài trong việc đẩy mạnh việc tu dưỡng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trước hết phải tự ý thức được vị trí, vai trò của mình, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ cương, đường lối, tự giác tuân thủ kỷ luật của cơ quan, giữ vững nền nếp công tác. Không lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại đến tài sản vật chất của cơ quan, đơn vị cũng như tài sản của Nhà nước. Xây dựng tinh thần cần, kiệm, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc, chống lười biếng, lãng phí, phô trương; chống tham nhũng, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, quyền lợi, lạm dụng quyền lực. Làm người cán bộ, đảng viên phải có tinh thần ham học hỏi, phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái, nghiên cứu sáng tạo trong công việc. Cán bộ phụ trách phải theo đường lối chung nhưng đồng thời phải suy nghĩ tìm tòi, có những sáng kiến riêng của mình theo tinh thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, như thế công việc mới linh hoạt, thông suốt, sức mạnh của tổ chức mới được nâng lên. Thực hiện tinh thần thân ái, hợp tác theo Bác không phải là bao che khuyết điểm cho đồng chí, đồng nghiệp mà để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai trái trong thi hành công vụ và trong cuộc sống.

Mỗi cán bộ, công chức trong thực thi đạo đức công vụ, cần gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để bản thân mỗi đồng chí cán bộ, công chức, viên chức thực sự vừa hồng, vừa chuyên như Bác Hồ hằng mong muốn, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

 

Bài: Trần Văn Thọ - UV UBKT ĐUK