user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-328a802e79806ea9c61c0e92e3e52cf4\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-328a802e79806ea9c61c0e92e3e52cf4\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-328a802e79806ea9c61c0e92e3e52cf4\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2465\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553358109, expire = 1553379709, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-328a802e79806ea9c61c0e92e3e52cf4' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Kết quả củng cố 03 tổ chức cơ sở đảng năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/ĐUK, ngày 20/1/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về củng cố tổ chức cơ sở Đảng có vấn đề nổi cộm năm 2015. Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; với sự nỗ lực khắc phục tồn tại khuyết điểm của cấp ủy, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng và thủ trưởng cơ quan, đến nay các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã được 03 tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Đối với Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải: Với nội dung cần khắc phục đó là Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đối với đảng viên, cán bộ, công chức; đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, ngăn ngừa tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao (đối với lĩnh vực thanh tra giao thông).

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã đưa vào nghị quyết và xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt, triển khai chỉ đạo thực hiện trong toàn đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan được thực hiện kịp thời, qua đó tình hình tư tưởng trong Đảng bộ đã được ổn định. Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan thực hiện các biện pháp trong đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, nhất là trong lực lượng thanh tra; đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy thanh tra Sở đi vào hoạt động ổn định. Tập trung chỉ đạo khắc phục và tiến hành kiểm điểm tập thể, kiểm điểm, kỷ luật cá nhân có khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của các ngành chức năng; phân công nhiệm vụ, chức năng các phòng, ban cho phù hợp với quy định.

Đối với Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Nội dung chỉ đạo cần khắc phục là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc của cấp uỷ, của cơ quan; xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, chi bộ.

Sau hơn 9 tháng tập trung thực hiện, từng cấp ủy chi bộ đã bổ sung Quy chế phối hợp hoạt động của chi bộ với Thủ trưởng Cơ quan Hội và các tổ chức đoàn thể, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, nhất là hoạt động của Công đoàn. Đến nay cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; sự đoàn kết, thống nhất trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy chi bộ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo xây dựng chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chi bộ thường xuyên làm công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong cơ quan. Tổ chức triển khai các chỉ tiêu chủ yếu về chuyên môn năm 2015 đạt kết quả cao.

Qua kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng năm 2015, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (năm 2014, 02 chi bộ được xếp loại ở mức Hoàn thành nhiệm vụ). Riêng Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, qua theo dõi công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tốt, nhưng năm 2015, được xếp loại ở mức độ “Hoàn thành nhiệm vụ” là do kết quả xếp loại hoàn thành nhiệm vụ về chuyên môn trong năm đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Nhìn chung, sau khi củng cố lãnh đạo, tình hình nội bộ của tổ chức đảng, cơ quan cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của cấp ủy, của tập thể lãnh đạo cơ quan được phát huy, tạo được sự thống nhất giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công việc được giao đối với đội ngũ công chức, viên chức được tăng cường. Quy chế hoạt động của cấp ủy, của cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Trong năm 2016, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng sẽ tập trung lãnh đạo việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để bảo đảm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn năm 2016.

 

Võ Phạm Xuân Lâm - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức ĐUK CCQ tỉnh