user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-88dc2565bc9fbf280113f3834da5ec51\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-88dc2565bc9fbf280113f3834da5ec51\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-88dc2565bc9fbf280113f3834da5ec51\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2605\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544445630, expire = 1544467230, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-88dc2565bc9fbf280113f3834da5ec51' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Kết quả kiểm tra việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện NQ số 13-NQ/ĐUK, ngày 30/7/2014 của Đảng uỷ Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối CCQ tỉnh” đối với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUK, ngày 30/7/2014 của Đảng uỷ Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông” đối với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông.

 

Ngay sau khi Nghị quyết số 13-NQ/ĐUK được ban hành, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng quán triệt Nghị quyết số 13 và Hướng dẫn số 13 của Đảng ủy Khối đến toàn thể Đảng ủy viên và đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc, qua đó đã phân công giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ viên chỉ đạo cấp ủy chi bộ tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 đến toàn thể đảng viên trong kỳ họp chi bộ gần nhất. Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 13 bằng Nghị quyết chuyên đề số 89-NQ/ĐU, ngày 06/9/2014 của Đảng ủy, đồng thời lãnh đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng. Theo đó, Đảng ủy tổ chức sinh hoạt, trong một số kỳ hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, bàn chuyên đề về một số lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ như: sinh hoạt chuyên đề về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên - xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát; việc kiểm điểm khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)…

 

Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trách nhiệm của cấp uỷ, phối hợp với lãnh đạo chuẩn bị nội dung đưa vào Nghị quyết hàng tháng, quý, năm, để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên toà hình sự; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của các bản kiến nghị, kháng nghị trong giải quyết các vụ việc dân sự và hoà giải dân sự và hôn nhân gia đình… Các chuyên đề đã thực hiện xong, qua việc thực hiện chuyên đề đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc nói riêng và Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nói chung.

 

Trong lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cơ quan, Đảng ủy kịp thời cụ thể hoá vào Nghị quyết theo từng thời điểm hợp lý để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sinh hoạt Đảng uỷ định kỳ đã coi trọng việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng uỷ, các chi bộ cơ bản đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Trong sinh hoạt đảng, các chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, tạo không khí cởi mở, khách quan trong sinh hoạt, phát huy được tính tự phê bình và phê bình đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương và đoàn kết thống nhất cao trong Đảng.

 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan thực hiện công tác cải cách hành chính, hiện nay Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện việc trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử giữa lãnh đạo cơ quan với các phòng nghiệp vụ và các huyện. Hàng quý, sáu tháng đã triển khai giao ban trực tuyến giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và viện kiểm sát nhân dân các huyện để kiểm điểm, đánh giá công tác chuyên môn triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Đây là nỗ lực lớn của lãnh đạo đơn vị về cải cách thủ tục hành chính góp phần tiết kiệm chi phí đi lại cho toàn ngành… Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, trong đó chọn những nội dung sát với chức năng nhiệm vụ của đối tượng được kiểm tra để tiến hành kiểm tra nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, khuyết điểm, giáo dục, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vị phạm.

 

Nhìn chung, quá trình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong hơn 2 năm qua, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có sự chuyển biến tích cực; năng lực và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được nâng lên. Công tác cải cách hành chính trong cơ quan đã đem lại hiệu quả, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Sinh hoạt chi bộ đã có đổi mới về nội dung, hình thức và không ngừng nâng cao về chất lượng, lựa chọn chuyên đề đưa vào Nghị quyết để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn… Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Kết quả, hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2014 và 2015, 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, đặc biệt, năm 2014, Chi bộ 4 đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền, được Đảng ủy Khối tặng giấy khen. Hàng năm, các chi bộ đều thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 100% cán bộ, công chức cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2014 và 2015 được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua “đơn vị dẫn đầu khối”. Các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh trở lên.

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy còn có một số hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối như Đảng ủy và các chi bộ chưa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề riêng theo Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK, ngày 06/9/2014 của Đảng ủy Khối mà còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, chi bộ. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, tuy nhiên chưa thường xuyên triển khai các kế hoạch hoặc công văn cụ thể để đôn đốc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy.

 

Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiến hành sinh hoạt chuyên đề, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK, ngày 06/9/2014 về tổ chức đợt sinh hoạt: Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ cơ sở; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Trần Văn Thọ - Ủy ban Kiểm tra ĐUK CCQ tỉnh