user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-c94ef03be71db8b3ad8e67edfa7591b5\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-c94ef03be71db8b3ad8e67edfa7591b5\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-c94ef03be71db8b3ad8e67edfa7591b5\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:20:\"/?q=tin-tuc/417/2762\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544448941, expire = 1544470541, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-c94ef03be71db8b3ad8e67edfa7591b5' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công đoàn viên chức

Công đoàn ngành Y tế: Vì quyền lợi của người lao động

Ngày 30/01/2018, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông khai mạc Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Đinh Trọng Nhương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội IV Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đăk Nông, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, hoạt động của Công đoàn Ngành Y tế đạt một số kết quả nhất định, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành y tế tỉnh nhà. BCH công đoàn Ngành Y tế luôn quan tâm đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trực thuộc công đoàn ngành đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xét nâng lương cho 3.600 lượt đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức được 18 đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 5.800 bệnh nhân, với số tiền trên 350 triệu đồng; tặng 5.000 phần quà cho học sinh và các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đêm nhạc Blouse trắng quyên góp hơn 1,1 tỷ đồng tặng cho các bếp ăn tình thương trên địa bàn tỉnh. Nhằm hỗ trợ xây dựng và giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, công đoàn ngành đã trao tặng 05 nhà “Mái ấm công đoàn” cho 05 đoàn viên, với tổng số tiền 125 triệu đồng; tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn từ quỹ “đoàn viên công đoàn nghèo”, với số tiền 155 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành. Triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiệm kỳ qua, có 94 đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học được áp dụng trong công việc, góp phần quan trọng trong công tác khám chữa bệnh, làm lợi cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. Các cấp công đoàn đã giới thiệu cấp ủy đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp 174 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Đại hội đã thảo luận các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó, tập trung một số chỉ tiêu trọng tâm cụ thể như: 100% đoàn viên, CNVCLĐ được tham gia học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, văn bản của công đoàn cấp trên; 100% cán bộ công đoàn cơ sở được tham gia tập huấn, bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; 100% công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động theo quy định…Đại hội kêu gọi tất cả đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành thực hiện thành công Nghị quyết công đoàn các cấp góp phần vào sự phát triển của Ngành Y tế, chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe của nhân dân với khẩu hiệu hành động: “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

 

Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế khóa IV ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn Ngành khóa IV gồm 17 đồng chí, đồng chí Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Thái Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội IV Công đoàn tỉnh Đăk Nông, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 15 đồng chí và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam là 01 đồng chí.

                                                                  Quang Hùng - Liên đoàn Lao động tỉnh