user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-0e7d6fb3731d6f642200c9673101b4ca\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-0e7d6fb3731d6f642200c9673101b4ca\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-0e7d6fb3731d6f642200c9673101b4ca\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:25:\"/?q=tin-tuc/5/2745&page=3\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1553357259, expire = 1553378859, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-0e7d6fb3731d6f642200c9673101b4ca' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2017

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong những năm qua có chuyển biến tích cực, tình hình tiếp công dân giảm, tuy nhiên tính chất phức tạp chưa giảm; số đoàn đông người giảm nhưng số lượng người một số đoàn tăng; lượng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp vẫn còn xãy ra nhiều, để làm tốt công tác giải quyết khiếu nai tố cáo một mặt bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân một mặt sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội, thức đẩy kinh tế phát triển. Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị một cách nghiêm túc; Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong đó quan tâm, coi trọng, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp uỷ và chính quyền các cấp, giữa chính quyền các cấp và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội; giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, từ đó, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao tính thống nhất, đồng thuận trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp.

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ Đăk Nông năm 2017, đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2016 cụ thể: trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã tiếp 1.620 lượt với 2.671 công dân đến trình bày các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 854 lượt (34,5%) và giảm 1.846 người (40,8%) so với năm 2016. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.487 đơn, giảm 410 đơn (14,2%) so với năm 2016. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp là 131 đơn đối với 101 vụ, việc, giảm so với cùng kỳ 2016, đã thụ lý giải quyết 131/131 vụ việc (100%).

Tỉnh uỷ, UBND đã nhìn nhận và xác định những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến khiếu nại, tố cáo đó là: công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giao đất cho các dự án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; các vấn đề chính sách xã hội; tố cáo liên quan đến trách nhiệm thực thi công vụ, tố giác tội phạm; giải quyết thiệt hại khi xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi… Do hệ thống chính sách về đất đai thay đổi qua từng thời kỳ; áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất trong thực tế còn nhiều bất cấp, vướng mắc, thiếu nhất quán. Việc di cư tự do phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép để lấy đất sản xuất, cách tác, mua bán trái phép xảy ra nhiều; địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án lớn với diện tích thu hồi rộng, ảnh hướng đến đời sống và lợi ích của người dân… Công tác giám sát, kiểm tra đối với các dự án chưa được các sở, ban, ngành quan tâm chú trọng; tình trạng dân di cư tự do nhiều năm trước với số lượng lớn ảnh hưởng đến tình hình chung của địa phương, gây cản trở cho việc quản lý, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, quy hoạch sử dụng đất chưa công khai, minh bạch, dân chủ, chưa tạo được sự đồng thuận cao, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân…

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị trong năm 2018 được tốt hơn nữa, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đưa ra nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhất là các văn bản liên quan đến Luật đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, tiếp công dân khiếu nại, tố cáo… cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cấp uỷ các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính với các đoàn tể chính trị nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở  trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các điểm nóng, có nguy cơ phát sinh khiếu kiện ngay từ cơ sở. 

Tiếp tục công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực đất đai, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó học tập và rút kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác thực tiễn để nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả công tác.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với uỷ ban kiểm tra các cấp và cơ quan điều tra để xem xét, thống nhất quan điểm xử lý về hành chính, về đảng và về hình sự đối với các sai phạm cụ thể.

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý nhà nước vể quy hoạch, sử dụng đất đai, thực hiện các dự án thu hồi đất lập và thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ trong quá trình thực hiện phải công khai minh bạch 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

                                                            Thi Sang - Văn phòng ĐUK CCQ tỉnh