user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-a6b7c2e07e5205e93f7b215ce2e7c5bf\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-a6b7c2e07e5205e93f7b215ce2e7c5bf\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-a6b7c2e07e5205e93f7b215ce2e7c5bf\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2829\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563857816, expire = 1563879416, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-a6b7c2e07e5205e93f7b215ce2e7c5bf' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

UBKT Tỉnh ủy Đăk Nông giao ban công tác kiểm tra, giám sát qu‎ý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018

Ngày 09/4/2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đăk Nông tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Đào Xuân Sanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh  tại Hội nghị


 Trong qu‎ý I-2018, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đồng thời tiến hành kiểm tra, kết luận và xem xét, thi hành kỷ luật nhiều đảng viên, cán bộ lãnh đạo, tổ chức đảng có sai phạm liên quan đến những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề nhạy cảm gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như công tác quản l‎ý và bảo vệ rừng, việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc nhận khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định 135 của Chính phủ, công tác quản lý xây dựng cơ bản. Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk GLong, Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Đức, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 trường hợp trong đó: 02 đồng chí Tỉnh ủy viên, 01 đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, 01 đồng chí Giám đốc Sở, 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở và 01 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; Thi hành kỷ luật đối với các đồng chí nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Kế toán Trưởng Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với 06 trường hợp: 01 đồng chí Chủ tịch UBND huyện, 02 đồng chí Phó Giám đốc Sở và tương đương, 01 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 01 đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, 01 đồng chí nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk GLong nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và 01 đồng chí Tỉnh ủy viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai Công văn số 831-CV/UBKTTU, ngày 09/4/2018 của UBKT Tỉnh ủy hướng dẫn về việc xem xét, xử l‎ý đảng viên vi phạm trong việc nhận giao khoán đất rừng. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy cũng đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

 

Đ/c Đào Xuân Sanh, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy phát động

phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm

Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.


Qu‎‎ý II/2018, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp cần tập trung, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các chương trình, kế hoạch đã đề ra; tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại; xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong việc nhận giao khoán đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.

UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp phải gương mẫu trong chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018).

Huy Hoàng - UBKT Tỉnh ủy