user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-be43f8d7658d4a5fe8a34d6b38d13875\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-be43f8d7658d4a5fe8a34d6b38d13875\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-be43f8d7658d4a5fe8a34d6b38d13875\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2956\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563860481, expire = 1563882081, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-be43f8d7658d4a5fe8a34d6b38d13875' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp và công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp năm 2018

Năm 2018, toàn tỉnh có 560 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 2.840 tỷ đồng (tổng số doanh nghiệp của tỉnh hiện nay là 3.234 doanh nghiệp với số vốn là 19.346 tỷ đồng), tăng 9,2% về số doanh nghiệp và tăng 53,84% về số vốn đăng ký so với năm 2017. Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản ổn định và phát triển, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh doanh của mình, nhiều doanh nghiệp được thành lập mới đã tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được đơn giản hóa tối đa và tuân thủ theo luật pháp: người thành lập doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm; cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng triển khai đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, giúp giảm thời gian, chi phí thành lập doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống đăng ký kinh doanh minh bạch, hạn chế tối đa những tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp chủ quan. Hiện nay, theo thống kê của Cục đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trung bình của tỉnh Đắk Nông là 1,7 ngày làm việc, ít hơn 0,6 ngày làm việc so với cả nước (trung bình cả nước là 2,3 ngày làm việc). Trong năm 2018, số dự án đã thẩm định được UBND tỉnh đồng ý chủ trương là 20 hồ sơ, với tổng số vốn đăng ký 3.001,1 tỷ đồng. Trong đó: lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng 15 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.873,7 tỷ đồng; Thương mại - Dịch vụ 02 dự án với tổng vốn đăng ký 10,2 tỷ đồng; Nông nghiệp 02 dự án với tổng vốn đăng ký 113,2 tỷ đồng; Lĩnh vực Xã hội hóa 01 dự án với tổng vốn đăng ký 4 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 1.107,9 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu tháng 01/2019, tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Tại Hội nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng mức vốn đầu tư đăng ký 2.485,9 tỷ đồng; ký kết biên bản ghi nhớ với 06 nhà đầu tư, với tổng số vốn dự kiến gần 46.897 tỷ đồng và nhận tài trợ của các tổ chức. Đây là nguồn lực rất quan trọng bên cạnh nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra.

Đối với công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong năm 2018, đã tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và chuyển 154 ý kiến, kiến nghị của hơn 53 doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến 28 sở, ngành và UBND các huyện, thị xã để xử lý, giải quyết trả lời cho doanh nghiệp. Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được các đơn vị xem xét, trả lời đến kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, còn một số đơn vị trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp chậm trễ; chưa được cụ thể hóa bằng văn bản dẫn đến doanh nghiệp khó thực hiện; nội dung trả lời chung chung, chỉ mới dừng lại ở việc hướng dẫn, định hướng, chưa đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp, nhất là các vấn đề có liên quan đến việc vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp, tranh chấp đất của các hộ dân trong vùng dự án kéo dài, giá thuê đất quá cao, thiếu hoặc chưa bổ sung quy hoạch đối với các dự án khoáng sản chưa có trong quy hoạch (mỏ cát, mỏ than bùn)... Đặc biệt, các dự án nông lâm nghiệp liên quan đến việc giao đất, giao rừng phát sinh các điểm nóng khiếu kiện kéo dài. Một số sở, ngành như: Tài chính, Công an, UBND huyện Tuy Đức, UBND huyện Krông Nô vẫn còn để UBND tỉnh đôn đốc bằng văn bản nhiều lần mới trả lời cho doanh nghiệp.

Từ thực trạng công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, thời gian tới cùng với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tư vấn cho doanh nghiệp lập các dự án đầu tư, kết nối với các tổ chức tín dụng để tiếp cận được các nguồn vốn. Tỉnh sẽ tăng cường xử lý kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc và khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, cấp các loại giấy phép xây dựng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị đối với cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong những năm tiếp theo. Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền trong công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thanh Tùng - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy