user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-82f1a7cfbab5b2b3578d074cea185683\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-82f1a7cfbab5b2b3578d074cea185683\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-82f1a7cfbab5b2b3578d074cea185683\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/7/2969\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563859658, expire = 1563881258, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-82f1a7cfbab5b2b3578d074cea185683' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác đoàn thể

Giới thiệu về hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax service) dành cho người nộp thuế

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt chính sách thuế, từ ngày 06/5/2019, ngành Thuế triển khai mở rộng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống Khai thuế điện tử - iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn), Nộp thuế điện tử - NTĐT (nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp cho NNT, đồng thời bổ sung thêm một số tính năng mới. Phân hệ khai thuế, nộp thuế trên eTax được thiết kế tương đồng và đáp ứng hoàn toàn như hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử tại các trang website nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn. Các phân hệ khác cũng được bố trí trực quan và khoa học để NNT có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng.

Cục thuế tỉnh Đăk Nông giới thiệu các chức năng nổi bật của hệ thống Thuế điện tử - eTax và cách thức NNT thực hiện khi chuyển đổi sang eTax, cụ thể:

Về các tính năng nổi bật của hệ thống Thuế điện tử - eTax: Hệ thống Thuế điện tử (eTax) cho phép người nộp thuế đăng nhập vào 01 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang website hay đăng nhập lại hệ thống. Ngoài các chức năng tương tự đã có trên hệ thống Khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn), Nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn); Hệ thống eTax còn cung cấp thêm nhiều chức năng và tiện ích mới rất hữu ích cho người nộp thuế bao gồm:

Chức năng Tra cứu thông tin: NNT có thể tra cứu các thông tin: 1) Nghĩa vụ kê khai: danh sách tờ khai phải nộp. 2) Số thuế còn phải nộp, Số nộp thừa. 3) Nghĩa vụ thuế: Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ, Số thuế phát sinh theo các quyết định từ Cơ quan Thuế. 4) Tra cứu các thông báo thuế.

Chức năng Hỏi đáp: NNT có thể gửi câu hỏi đến Cơ quan thuế quản lý, tra cứu câu trả lời của Cơ quan thuế.

Chức năng Đăng ký thuế: Người nộp thuế có thể kê khai và nộp các hồ sơ đăng ký thuế đến Cơ quan thuế với các trường hợp đăng ký cấp mới mã số thuế (MST); các trường đăng ký thuế đối với trường hợp đã có MST, đăng ký thuế hoặc thay đổi thông tin qua tổ chức chi trả thu nhập, tạm ngừng – khôi phục mã số thuế, chấm dứt hiệu lực MST, Khôi phục hiệu lực MST.

Chức năng Quản lý doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Sub-account) sử dụng các chức năng hay trên hệ thống tùy theo nhu cầu quản lý. Ví dụ: Doanh nghiệp có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế là mã số thuế (MST)-QL. Đây cũng là tài khoản quản trị (admin của doanh nghiệp). Doanh nghiệp có thể tạo ra tài khoản con cho:

- Cán bộ A quản lý việc khai thuế: MST-S1

- Cán bộ B quản lý việc nộp thuế: MST-S2

- Mỗi tài khoản có mật khẩu khác nhau do cán bộ A, B tự đặt. Tài khoản admin cũng có thể xóa các tài khoản đã tạo ra.

Khai thuế: Tương tự iHTKK, Hệ thống Thuế điện tử (eTax) có đầy đủ các chức năng: đăng ký tờ khai, kê khai trực tuyến hoặc tải từ phần mềm hỗ trợ kê khai, ký, gửi hồ sơ đến cơ quan thuế, tiếp nhận, tra cứu thông báo bước 1, bước 2.

Hoàn thuế: Tương tự iHTKK: lập và gửi đề nghị hoàn, tiếp nhận các thông báo từ cơ quan thuế. 

Nộp thuế: Tương tự nộp thuế điện tử: lập giấy nộp tiền, ký, gửi đến Ngân hàng, Kho bạc, Cơ quan thuế.

Ngoài ra, Hệ thống Thuế điện tử (eTax) bổ sung thêm chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT) cho phép doanh nghiệp có thể phân quyền cho tài khoản trình ký và ký giấy nộp tiền tách rời nhau. Ví dụ: phân quyền chức năng trình ký cho kế toán, chức năng ký cho Giám đốc.

Phân hệ dành cho cá nhân: Chức năng quyết toán thuế yhu nhập cá nhân (TNCN): Cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số có thể kê khai và nộp các tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chức năng Kê khai tờ khai thuê tài sản (01-TTS): Người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có thể đăng ký tài khoản để kê khai và nộp tờ khai TTS, dùng mã xác thực qua mã OTP gửi đến điện thoại và Kê khai trực tuyến tờ khai TTS.

Về cách thức NNT thực hiện khi chuyển đổi sang eTax:

Đối với NNT đã có tài khoản trên hệ thống iHTKK, NTĐT: thực hiện đăng nhập vào eTax như sau:

Thứ nhất, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chung 01 tài khoản để dùng cho tất cả các dịch vụ (gọi tắt là tài khoản chính).

Tên tài khoản: MST-QL (ví dụ: 1000123456-QL)

Mật khẩu: Là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử hiện tại.

Từ tài khoản này có thể phân quyền cho các tài khoản phụ (Sub-account) tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Thứ hai, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng riêng tài khoản khai thuế, nộp thuế (phân công cho 2 người quản lý khác nhau):

- Sử dụng tài khoản chính (MST-QL) để thực hiện dịch vụ nộp thuế (tương tự như mục a).

- Đăng nhập bằng tài khoản trên iHTKK để sử dụng khai thuế, hoàn thuế, tra cứu: Tên tài khoản: MST (ví dụ: 1000123456); Mật khẩu: Là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống khai thuế điện tử hiện tại.

Đối với NNT đã có tài khoản trên hệ thống iHTKK nhưng chưa thực hiện NTĐT: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu của hệ thông iHTKK:

- Tên tài khoản: MST (ví dụ 1000123456)

- Mật khẩu: Là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống khai thuế điện tử hiện tại

Đối với NNT chưa có tài khoản trên hệ thống iHTKK, NTĐT: thực hiện đăng ký sử dụng mới trên eTax theo hướng dẫn tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn.

Đức Đản - Cục Thuế tỉnh