user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-d77b0a0f7c1982fa07bb44400cce2da7\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-d77b0a0f7c1982fa07bb44400cce2da7\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-d77b0a0f7c1982fa07bb44400cce2da7\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/7/2981\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856459, expire = 1563878059, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-d77b0a0f7c1982fa07bb44400cce2da7' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác đoàn thể

Bàn về giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Ngày 13/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp toát lên nhiều vấn đề cần phải nghiêm túc nhìn nhận, tháo gỡ, xử lý một cách căn cơ thì mới đem lại hiệu quả thiết thực. Thực tế cho thấy, trong khi Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp cụ thể để từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, thì một số sở, ngành mãi loay hoay với những tồn tại bấy lâu nay? Chung quy lại vẫn cái điệp khúc: do cơ chế trói buộc, kinh phí, trang thiết bị thiếu thốn, hạ tầng kỹ thuật yếu kém, thiếu đồng bộ, kết nối, liên thông, thiếu sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, thậm chí còn biểu hiện đùn đẩy công việc, trách nhiệm cho nhau; nguồn nhân lực thiếu và yếu… nên như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quý I/2019 là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh ta năm 2018 “không tăng, không giảm”. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh hằng năm không chỉ đơn thuần là một số thứ tự cho các tỉnh, mà đây là con số biết nói, qua con số này, người ta sẽ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương; là con số nói lên vị thế của một tỉnh trong cả nước.

Từ thực tế nền hành chính tỉnh nhà và qua đánh giá của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, như vậy bệnh đã rõ, thuốc đã có, vấn đề là mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức năng, nhiệm vụ của mình có chịu uống thuốc không, có tự chữa trị hay không? Xin mạnh dạn trao đổi một số giải pháp sau đây:

Trước hết, các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về mọi mặt, nhất là nhận thức và biết cảm xúc về chỉ số cạnh tranh của tỉnh mình, để làm sao mỗi người khi nghe công bố thứ hạng cạnh tranh của tỉnh biết vui khi vị thứ tăng lên, biết buồn, nhói đau, thực sự xấu hổ khi tụt hạng thậm chí là “đội sổ”. Đây không phải trách nhiệm của mọi người mà là trách nhiệm của mỗi người, không phải của chung mà chính là của mỗi chúng ta - cán bộ, đảng viên - người thực hành công vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của tôi và các bạn, là trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, mở rộng ra là đối với đất nước, trước thời cơ, vận hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, cán bộ, đảng viên khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là khi trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, người dân, phải tự đặt mình vào vị trí của họ; phải tự nhận thức rằng mình là người phục vụ, doanh nghiệp, người dân là khách hàng, là đối tượng được phục vụ, là “thượng đế”, cao hơn phải xác định mình là “đầy tớ”, là “công bộc” của nhân dân” đúng như lời Bác Hồ dạy. Chúng ta biết rằng, mỗi người đều có những nhu cầu, nhất là nhu cầu hợp pháp, chính đáng, khi được đáp ứng họ sẽ rất hạnh phúc. Vậy, hà cớ gì mà chúng ta không mang lại cho doanh nghiệp, người dân niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, sự tin tưởng, hài lòng, cao hơn là tạo dựng, bồi đắp niềm tin vào cán bộ, đảng viên, vào hệ thống chính trị của Đảng. Hạnh phúc xiết bao khi doanh nghiệp, người dân được cung cấp một dịch vụ, được đáp ứng một nhu cầu thiết thân, một yêu cầu về thủ tục hành chính, được quan tâm, đón tiếp như một khách hàng, cao hơn là “thượng đế”, vượt trên nỗi gian truân, ám ảnh của nền “hành chính” trước đây, đọng lại trong họ một nụ cười, sự trìu mến, thân thiện, tin yêu, để rồi tin tưởng bầu chọn chất lượng nền hành chính tỉnh nhà với biểu tượng “hài lòng”; tôi và các bạn sẽ là người được đong đầy hạnh phúc, bởi chúng ta biết nhân niềm vui, lan tỏa đến mọi người. Mỗi cán bộ, đảng viên khi biết đặt khó khăn, vất vả, niềm vui, hạnh phúc của mọi người như chính bản bản thân, là lúc chúng ta suy nghĩ và hành động cao đẹp, là việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Ba là, về công tác cán bộ. Đảng và Nhà nước ta đã nói nhiều về vấn đề này, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cũng nói nhiều về vấn đề này, nhân dân rất kỳ vọng có một sự đổi mới, cách mạng trong công tác cán bộ của Tỉnh ủy, của Đảng và Nhà nước ta. Sinh thời Bác Hồ dạy: “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “phải biết rõ cán bộ”, “phải khéo dùng cán bộ”, “có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý “phải đổi mới công tác cán bộ ở tất cả các khâu, từ tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm”, “chúng ta thi tuyển để tìm người tài chứ không phải để tìm người nhà. Đừng để nhiệm kỳ này tai tiếng về cán bộ”. Cải cách hành chính nghĩa là đổi mới căn cơ, toàn diện nền hành chính quan liêu, cách “hành là chính” trước đây với phương châm: nhanh gọn, chính xác, văn hóa, văn minh, hiện đại, thân thiện, vì người dân và doanh nghiệp, vì sự phát triển và tiến bộ; muốn vậy, công tác cán bộ cần đặc biệt lưu ý chọn người có đức, có tâm, có tầm, có tài, nhất là lĩnh vực thường xuyên trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực.

Bốn là, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nên chăng phát động một phong trào thi đua rầm rộ, sâu rộng về chủ đề cải cách hành chính để làm lay động cảm xúc, ý thức trách nhiệm, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên, vì Đắk Nông, vì cả nước, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa (ngày 09/6/2019) “không tuyên truyền suông”, “không vận động chay”, để Đắk Nông trở mình, cùng đất nước, tiến kịp đất nước.

Bài: Trọng Nhương - Liên đoàn Lao động tỉnh, hình ảnh: Báo Đắk Nông