user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-ed0c99d40239ab6fad919861b92cefa9\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-ed0c99d40239ab6fad919861b92cefa9\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-ed0c99d40239ab6fad919861b92cefa9\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/7/2988\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1547623046, expire = 1547644646, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-ed0c99d40239ab6fad919861b92cefa9' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Chiều ngày 03-01-2019, được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018. 

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đồng Chung - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Phú Tiến - Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh, Cụm phó cụm thi đua số 1 và toàn thể Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi đoàn và báo cáo công tác tài chính của Chi đoàn năm 2018.

Theo đó, năm 2018, hoạt động của Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, khơi dậy được nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần đoàn kết vì sự tiến bộ chung, thực sự là môi trường để đoàn viên, cán bộ công chức trẻ rèn luyện kỹ năng trước tập thể và trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên tiếp tục được đầu tư đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng được quán triệt sâu rộng và triển khai với nhiều nội dung, hình thức như luân phiên hát ca khúc cách mạng, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ… Hoạt động xung kích tình nguyện chung sức vì cộng đồng được triển khai và phát động sâu rộng với nhiều hoạt động như tham gia hiến máu nhân đạo, tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức Kỳ nghỉ hồng tại Trung tâm bảo trợ xã hội, quyên góp ủng hộ, tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh… Các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… đạt nhiều thành tích cao (giải nhất toàn đoàn Hội thao Mùa xuân khu Hành chính Sùng Đức, giải Nhất toàn đoàn hệ phong trào Giải việt dã tỉnh Đắk Nông…). Phần việc thanh niên tiếp tục được triển khai có hiệu quả, tạo quỹ tiết kiệm để trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, thăm hỏi gia đình có công với cách mạng... và các hoạt động khác.  

Ghi nhận những kết quả đạt được của Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, thay mặt cho Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đồng chí Đỗ Đồng Chung - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích và ghi nhận sự đóng góp của Chi đoàn vào thành tích chung của cơ quan Tòa án. Với những cố gắng không ngừng đổi mới, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, sự tích cực và nhiệt huyết của đoàn viên, đồng chí tin tưởng Chi đoàn sẽ hoàn thành tốt Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

 Kiều Minh Phê - Tòa án nhân dân tỉnh