user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-fd8f4c6f590b37c86e09f02c28bab45b\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-fd8f4c6f590b37c86e09f02c28bab45b\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-fd8f4c6f590b37c86e09f02c28bab45b\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/7/3194\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580242501, expire = 1580264101, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-fd8f4c6f590b37c86e09f02c28bab45b' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác đoàn thể

Diễn đàn “Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng”

Sáng ngày 09/01/2020, tại Hội trường tỉnh ủy Đắk Nông, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng”. Tham dự Hội nghị có Bác Lê Trúc Phương - Nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông (cũ), đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối, Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh và hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Tại Diễn đàn, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được nghe Bác Lê Trúc Phương - Nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông, cán bộ lão thành cách mạng chia sẻ về quá trình chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Đảng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong giai đoạn đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Đồng thời, tuổi trẻ Đoàn khối cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khái quát về âm mưu, thủ đoạn, tình hình chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời gian gần đây, nhất là trên không gian mạng và một số giải pháp tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng hiện nay. Bên cạnh đó, đại diện các cơ sở Đoàn đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung, cách thức nhằm tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng.

Tại Diễn đàn lần này, Đoàn khối ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 10 thành viên, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 4 đồng chí.


Bác Lê Trúc Phương - Nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông nói chuyện với tuổi trẻ Đoàn Khối

Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đây là chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua Diễn đàn giúp các bạn đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, từ đó, tự liên hệ tổ chức cơ sở đoàn và bản thân về trách nhiệm chung tay, góp sức trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Lê Viên - Đoàn Khối