user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-c8c4615a705a40e94a72d69f4c6144f9\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-c8c4615a705a40e94a72d69f4c6144f9\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-c8c4615a705a40e94a72d69f4c6144f9\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/71/1302\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542727553, expire = 1542749153, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-c8c4615a705a40e94a72d69f4c6144f9' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày 14/10, tại Hội trường Cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Quỳnh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Trần Duy Thọ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Hồng Niên - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối, UV UBKT, lãnh đạo các đoàn thể Đảng ủy Khối và các đồng chí chuyên viên theo dõi địa bàn của Văn phòng, các ban đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chủ trì Hội nghị.

 

 Các đ/c chủ trì tập trung lắng nghe các ý kiến của đại biểu


Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2014. Theo đó, 24/24 nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ; trong đó có 14 nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành.

Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên ban chấp hành tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp ý thảo luận bổ sung vào dự thảo báo cáo của Đảng ủy Khối.

Hội nghị cũng tiến hành công tác bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 

Tin: Nguyễn Thị Ngọc, Ảnh: Nguyễn Bá Mạnh - Văn phòng ĐUK CCQ tỉnh