user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-5ddba28405d2f8c144d1a5c94f38694a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-5ddba28405d2f8c144d1a5c94f38694a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-5ddba28405d2f8c144d1a5c94f38694a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/72/2209\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544449255, expire = 1544470855, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-5ddba28405d2f8c144d1a5c94f38694a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Quy chế làm việc, chương trình toàn khoá của BCH Đảng bộ Khối

Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 2, nhằm sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm  và đề ra nhiệm vụ quý IV năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Kim Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá III và đại diện cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Võ Đình Tín - TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối và đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối đồng chủ trì Hội nghị.

  Theo đánh giá tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2015, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã tổ chức, lãnh đạo và điều hành thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra; đặc biệt lãnh đạo 56/56 TCCS đảng trực thuộc tổ chức đại hội theo quy định, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được chú trọng; chủ động lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối ổn định. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; 56/56 TCCS đảng tổ chức triển khai chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; kết nạp Đảng đảm bảo kế hoạch; hướng dẫn và tổ chức tốt Hội thảo “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng”. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc; các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

                                                Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Đình Tín - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao các ban, đoàn thể của Đảng uỷ Khối hoàn thiện, ban hành các văn bản. Đồng thời, đồng chí nhận mạnh 7 vấn đề: Nghiên cứu bổ sung đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chức cơ sở đảng; đánh giá kết quả hoạt động của các cụm thi đua thuộc Đảng bộ Khối; cần nghiên cứu để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, giảm áp lực về báo cáo, về văn bản cho đội ngũ cấp uỷ kiêm nhiệm ở cơ sở; nghiên cứu đổi mới việc phân loại tổ chức cơ sở đảng và phân tích chất lượng đảng viên năm 2015 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng tiêu chí đánh giá “Văn hoá Đảng”; phân chia cụm thi đua của Đảng bộ Khối thành 4 cụm thi đua; hoàn thiện mẫu hoá các loại báo cáo. Đồng chí cũng đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai lấy ý kiến một số dự thảo văn bản quan trọng sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III như: Quy chế làm việc, Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Chương trình rèn luyện của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

 

                              Tin, ảnh: Anh Biên - Phó Ban Tuyên giáo ĐUK CCQ tỉnh