user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-7ebd722ec2f91579e3d21951fb05e76e\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-7ebd722ec2f91579e3d21951fb05e76e\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-7ebd722ec2f91579e3d21951fb05e76e\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/72/2402\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544449221, expire = 1544470821, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-7ebd722ec2f91579e3d21951fb05e76e' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Quy chế làm việc, chương trình toàn khoá của BCH Đảng bộ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 15/01/2015, tại Hội trường Đảng ủy Khối, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Úy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, bí thư hoặc phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các đồng chí chuyên viên theo dõi địa bàn. Đồng chí Võ Đình Tín - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Theo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2015, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã tổ chức, lãnh đạo và điều hành thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra; tổ chức tốt phong trào thi đua cao điểm với chủ đề 50 gương việc tốt, 100 gương người tốt, điển hình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XI”; lãnh đạo 56/56 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội kịp thời theo đúng quy định, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt cho đảng viên, quần chúng các kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ  9, 10, 11, 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; 56/56 tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015; việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03, được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức; kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc; các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được chú trọng; chủ động lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Kết quả, 33/56 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, 07 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu, với tinh thần trách nhiệm cao, đã có nhiều ý kiến góp ý xây dựng Đảng bộ Khối. Các ý kiến xoay quanh việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ Khối; những tồn tại, hạn chế và những giải pháp triển khai tốt nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong năm 2015 và Dự thảo Nghị quyết đã bám sát Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2016. Bên cạnh đó, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung Đảng ủy Khối cần tập trung chú trọng: Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện “văn hóa Đảng” gắn kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo chung của Tỉnh ủy thông qua sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối. Cần nâng cao chất lượng các lớp quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thực hiện bồi dưỡng cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra nhằm phục vụ tốt hơn công tác xây dựng Đảng sau Đại hội.

Hội nghị cũng thống nhất Nghị quyết về nhiệm vụ của Đảng bộ Khối năm 2016 với 07 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như Dự thảo đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đình Tín - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tiếp thu các ý kiến góp ý và sẽ hoàn thiện các dự thảo, ban hành. Đồng chí nêu rõ một số nhiệm vụ cần lưu ý: Cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính; thôi không thực hiện việc bình xét thi đua theo cụm mà chỉ bình xét và công nhận tổ chức cơ sở đảng danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu; lãnh đạo việc xây dựng nông thôn mới cần bám sát theo Quyết định số 167 của Ủy ban Nhân dân tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát tập trung việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy về việc ngăn chặn phá rừng và phát triển rừng bền vững.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao giấy khen cho 07 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 09 tổ chức cơ sở đảng nhất, nhì cụm thi đua; giấy khen cho chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền./. 

 

Đồng chí Võ Đình Tín - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu


Tin, ảnh: Nguyễn Thị Ngọc – Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh